Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2017/241 K. 2017/1307 T. 11.10.2017 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi – Davacının İşyerinde Çalışmış İşyeri Çalışma Koşullarını ve Davacının Çalışma Saatlerini Bilebilecek Durumda Olan Tanıkları Vasıtasıyla Fazla Çalışma Yaptığını İspatladığı/Tanıkların İşyerinde Çay Molası Olduğu Beyanları Üzerinden Ara Dinlenme Süresinin 1,5 Saat Kabul … Devamını oku…Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2015/19348 K.2017/25150 T.20.11.2017 HAKLI FESİH (Davacı ve Arkadaşının Gece Yarısı İşyerine Alkollü Gelerek İşyeri Huzur ve Sükununu Bozduğu Ertesi Gün de İşe Devam Etmediği – Davacının Bu Davranışları 4857 S. İş Kanunu’nun 25/II Uyarınca Açıkça İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği) KIDEM VE İHBAR … Devamını oku…Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24338 K. 2017/18249 T. 15.11.2017 • MENFİ TESPİT VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebi – İşçinin İşverene Verdiği Zarar Senet Bedelinden Az İse Senet Bedelinden Zarar Miktarı Mahsup Edilmeli Kalan Miktar Yönünden İşçinin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği/Mahsubun Yapılabilmesi İçin İşçinin İşverene Verdiği Zararın … Devamını oku…Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

Kiralananın Geç Tahliyesi | Cezai Şart

    T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2014/6441 K.2014/10227 T.23.09.2014   KİRALANANIN GEÇ TAHLİYESİ NEDENİYLE CEZAİ ŞART CEZA MİKTARININ HAK, ADALET VE NESAFET KURALLARINA UYGUN OLMASI CEZA MİKTARININ İNDİRİLMESİ   Özet: 28. 04.1995 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi ile taşınmaz hazine tarafından davalı vakfa, pazarlık usulü ile kiraya verilmiş, sözleşmede kira süresinin … Devamını oku…Kiralananın Geç Tahliyesi | Cezai Şart

Alacak Davası | Avukat

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11979 K. 2015/3382 T. 12.3.2015 • ALACAK DAVASI ( Davacının Cüzdanlardaki Hesap Hareketlerinin Dava Konusu İşlemlere Ait Olmadığını İddia Etmemiş Bulunmasına Göre Davacı Vekilinin Yerinde Görülmeyen Tüm Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği ) • HESAP CÜZDANI ( Davacının Hesabından Yapılmış Olan Tüm Ödemelerin Davacı Tarafça Sunulan Hesap Cüzdanlarında Yer Aldığına … Devamını oku…Alacak Davası | Avukat

İşe İade | Feshin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11615 K. 2014/29091 T. 2.10.2014 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( İşe İade İstemi – Davacının Davranışının İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açacağı ve Çalışma Düzeninin Etkileyeceği Açık Olup İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nitelikte Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞE İADE İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi – … Devamını oku…İşe İade | Feshin Geçersizliği

Kira Alacağı

               T.C.       YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/4344 K.2013/16569 T.10.12.2013 KİRA ALACAĞI HAKSIZ FESİHTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ELEKTRİK VE SU TÜKETİM BEDELLERİNİN TAHSİLİ Özet: Taraflar arasında imzalanan sözleşmede, kiralanan yerde kullanılacak elektrik ve su giderlerinden kira dönemine isa­bet eden miktarın kira bedeli ile birlikte ödeneceği ve vadesinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Yasada belirtilen oranda gecikme … Devamını oku…Kira Alacağı

Kıdem Tazminatı

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2010/25833 K. 2012/34169 T. 15.10.2012 • KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Çağrı Usulü Bir Çalışma Şekline Göre Çalıştığı – Bu Tür Çalışmada Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamayacağı ) • ÇAĞRI USULÜYLE ÇALIŞMA ( Davacının Aralıklı Çalıştığı – Bu Tür Çalışmada Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamayacağı/Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Ücret Alacağına da … Devamını oku…Kıdem Tazminatı

İcra Emrinin İptali

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10571 K. 2012/11223 T. 26.11.2012 • LİMİT İPOTEĞİNE DAYALI TAKİP ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Cari Hesap Kısa Orta Uzun Vadeli Kredinin Kullandırıldığının Göstermediği – Gösterilmezse Banka ve Kredi Kuruluşları Dışında Tüzel Kişilerin 2004 S.K. Md. 150/ı’dan Faydalanamayacağı ) • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE … Devamını oku…İcra Emrinin İptali

Rızai Taksim Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15868 K. 2011/16750 T. 31.10.2011 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim Sözleşmesi Bulunmadığı – İhtarın Tebliğ Edildiği Tarihte İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiğinin Kabulü İle Taraf Delilleri Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği ) • RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Ecrimisil İstemi – Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim … Devamını oku…Rızai Taksim Sözleşmesi