Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2996 K. 2017/17327 T. 21.12.2017 • EVLAT EDİNMEDE RIZA ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp … Devamını oku…Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

Evlat Edinme | Anne – Babanın Rızası

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E.2011/2-431 K.2011/553 T.21.09.2011        Taraflar arasındaki ‘‘evlat edinme’’ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 21.04.2009 gün ve 2006/630 E. 2009/328 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekilince istenmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01.03.2010 gün ve tarih 2009/12895 – 2010/3777 sayılı ilamı ile;      … Devamını oku…Evlat Edinme | Anne – Babanın Rızası

Evlat Edinme

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/25510 K. 2014/52 T. 13.1.2014 • ANA VE BABANIN RIZASININ ARANMAMASI DAVASI ( Küçüğün Kuruma Yerleştirilmesinden Sonra Evlat Edinme Kararından Bağımsız Olarak Talep Edilemeyeceği ) • KURUMA YERLEŞTİRME ( Evlat Edinmeye İlişkin 4721 S.K. Md. 312/1’de “Yer Alan Yerleştirme” Sözcüğünün “Kuruma Yerleştirme” Olarak Anlaşılması Gerektiği ) • KANUNU … Devamını oku…Evlat Edinme

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10718 K. 2012/12169 T. 7.11.2012 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Müşterek Çocuğun Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu – Davalı Sigorta Şirketinin Olayda İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Sorumlu Olacağı ) • MÜŞTEREK ÇOCUĞUN ÖLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Müşterek Çocuğun Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu/Davacıların Ölenin … Devamını oku…Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

Evlat Edinme

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/3617 K. 2009/9622 T. 14.5.2009 • EVLAT EDİNME ( Evlat Edinenler Mahkemece Dinlenmeden Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • EVLAT EDİNEN İLE EDİLENİN DİNLENİLMELERİ ( Evlat Edinenler Mahkemece Dinlenmeden Hüküm Kurulamayacağı ) 4721/m.316/1 ÖZET : Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların … Devamını oku…Evlat Edinme

Evlat Edinme

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/7689 K. 2009/11095 T. 8.6.2009 • EVLAT EDİNME ( Davacının Kısa Süreli Çalışma Amacıyla Evden Ayrılmasının Bakım ve Eğitim Görevini Aksatır Nitelikte Bulunmadığı/Diğer Eşin Küçüğe Bakmaya Devam Ettiği – Davanın Kabulü Gerektiği ) • KARI KOCANIN BİRLİKTE EVLAT EDİNME TALEBİ ( Davacının Kısa Süreli Yurtdışına Gitmesinin Bakım ve Eğitim … Devamını oku…Evlat Edinme

Evlat Edinme | Tanığın Zorla Getirileceği

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5656 K. 2009/11557 T. 15.6.2009 • GELMEYEN TANIĞIN ZORLA GETİRİLECEĞİ ( Mahkemece Davetiye İle Gelmeyen Tanıkların Duruşmada Hazır Edilmek Üzere Taraflara Yükümlülük Yüklenemeyeceği ) • DAVETİYE İLE GELMEYEN TANIK ( Tanıklar 253. Md. Uyarınca Celbedilerek Dinlenilip Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği – Tanıkların Duruşmada Hazır Edilmek Üzere Taraflara Yükümlülük Yüklenemeyeceği … Devamını oku…Evlat Edinme | Tanığın Zorla Getirileceği

Evlilik Dışında Doğan Çocuk

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11536 K. 2011/11972 T. 11.7.2011 • ÇOCUK İLE BABA ARASINDA SOYBAĞI KURULMASI ( Ana İle Evlilik Tanıma Evlat Edinme Veya Hakim Hükmüyle Kurulacağı – Evlat Edinme İşlemleri Tamamlanmadan Küçüğün Anne ve Babasının Evlenmesiyle Soybağı İlişkisinin Kurulduğu ) • EVLAT EDİNME ( İşlemleri Tamamlanmadan Küçüğün Anne ve Babasının Evlenmesiyle … Devamını oku…Evlilik Dışında Doğan Çocuk

Evlat Edinme

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/2002 K. 2011/3503 T. 1.3.2011 • EVLAT EDİNME İSTEMİ ( TMK’nun 305 ve Devamı Maddelerinde Belirtilen Koşulların Oluştuğu Anlaşıldığından Evlat Edinme İsteminin Kabulü Gerektiği ) • KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNİLMESİ ( Yasal Koşulların Oluştuğu Anlaşıldığından Evlat Edinme İsteminin Kabulü Gerektiği ) 4721/m.305 ÖZET : Türk Medeni Kanununun 305 ve devamı … Devamını oku…Evlat Edinme

Evlat Edinme

EVLAT EDİNME Evlat edinme aile hukukunun en güncel konularından olup, Medeni Kanunumuzca düzenlenmiştir. Kanunumuza göre evlat edinme mahkeme kararı ile kurulan bir hısımlıktır. Evlat edinmek isteyen kişi ya da kişiler evlat edinme kararı ile evlat edinebilirler. Evlat edinme kararı evlat edinenin oturma yeri mahkemesinden, birlikte evlat edinme söz konusu ise eşlerden birinin oturma yerindeki Aile … Devamını oku…Evlat Edinme