Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6837 K. 2018/2805 T. 21.3.2018 • KİRA ALACAĞI ( Sözleşmede Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Bütün Kira Dönemine Ait Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceğin KararlaştırılmIşsa da Davalı Kiracı TTK. Kapsamında Tacir Olmadığından TBK. 346. Md.si Gereğince Muacceliyet Şartının Geçerli Olmadığı ) • SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BÜTÜN … Devamını oku…Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

Taşınmazın Tapuda Devri

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9093 K. 2011/18390 T. 22.11.2011 • ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacının Ecrimisil İstenen Dönemde Taşınmazın Maliki Olmadığı – Taşınmazın Tapuda Devrinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Mülkiyet Hakkını Kazandığından Bu Tarihten İtibaren Ecrimisil Talebinde Bulunabileceği ) • İŞTİRAK HALİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacı … Devamını oku…Taşınmazın Tapuda Devri