Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Aile Konutu | Eşin Rızası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/14398 K. 2009/20160 T. 19.11.2009 • AİLE KONUTU ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Olmadıkça Aile Konutunu Devredemeyeceği – Bu Kurala Aykırı İşlem Yapılırsa Rızası Alınmayan Eş Hakimin Müdahelesini Talep Edebileceği ) • EŞİN RIZASI ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Olmadıkça Aile Konutunu Devredemeyeceği ) • … Devamını oku…Aile Konutu | Eşin Rızası

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimininin Mal Ayrılığı Rejimine Dönüştürülmesi

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/1733 K. 2010/4713 T. 11.10.2010 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN MAL AYRILIĞI REJİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Davacının Davalının Ortaklığın Menfaatini Tehlikeye Düşürdüğünü İspat Edemediği – Eşlerin Fiilen Ayrı Yaşıyor Olmasının Dönüştürme İçin de Yeterli Olmadığı ) • EŞLERİN FİİLEN AYRI YAŞAMASI ( Eşlerin Fiilen Ayrı Yaşıyor Olmasının Edinilmiş Mallara Katılma … Devamını oku…Edinilmiş Mallara Katılma Rejimininin Mal Ayrılığı Rejimine Dönüştürülmesi