Boşanma | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/21597 K. 2010/1110 T. 21.1.2010 • BOŞANMA ( Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesinin Manevi Tazminat Nedeni Olamayacağı – Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Başkaca Bir Olayın Varlığının da Kanıtlanamadığı ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma – Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının Kanıtlanamadığı/Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesinin … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat

Boşanma Avukatı Kavramı

         Aile kavramı toplumdaki en küçük birliği ve aynı zamanda toplumun temelini oluşturan toplumsal bir kurumu ifade eder. Ailenin oluşumu nikah akdi dediğimiz hukuki birleşmeyle toplumda yer alır. Ailenin korunması devletin en temel yükümlülüklerindendir. Bununla beraber toplumda evlilikle yani nikah akdiyle kurulan karı koca ilişkisini hukuken boşanma ile sona erdirmek mümkündür. Boşanma davaları günümüzde … Devamını oku…Boşanma Avukatı Kavramı

Yoksulluk Nafakası Talebi Olmaması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1654 K. 2013/4402 T. 21.2.2013 • YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ OLMAMASI ( Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Olmadığı Halde Kadın Lehine Yoksulluk Nafakası Takdir Edilemeyeceği – Hakimin Talepten Fazlasına Hükmedemeyeceği ) • TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Olmadığı – Kadın Lehine Yoksulluk Nafakası Takdir Edilemeyeceği ) • … Devamını oku…Yoksulluk Nafakası Talebi Olmaması

Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Boşanma Davasının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12079 K. 2012/32071 T. 27.12.2012 • KOCANIN DAHA ÖNCEDEN AÇTIĞI BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( Bundan Sonra Davacı Kadından Kaynaklanan Bir Kusurun Varlığının İspatlanamadığı – Kocanın Tam Kusurlu Olduğu/Kadının Maddi Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verileceği ) • KOCANIN TAM KUSURLU OLMASI ( Tarafların Biraraya Gelmedikleri/Kocanın Evlilik Birliği İçerisinde Çalışmadığı/Birlik Görevini … Devamını oku…Boşanma Davasının Kesinleşmesi

İştirak Nafakası | Yoksulluk Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17373 K. 2013/4198 T. 20.2.2013 • İŞTİRAK NAFAKASI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine ve Çocuğun İhtiyaçlarına Göre Çocuk Yararına Hükmedilen Nafakanın Fazla Olduğu – Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Nafakaya Hükmedileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine ve Günün Ekonomik Koşullarına Göre … Devamını oku…İştirak Nafakası | Yoksulluk Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

Boşanma | Sadakatsiz Davranış

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23759 K. 2012/28158 T. 26.11.2012 • BOŞANMA (Her İki Taraf da Kusurlu Bulunup Davacı Kadının Kusurunun Daha Ağır Olduğu – Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminatın Koşulları Gerçekleşmediği Halde Davacı Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • YOKSULLUK NAFAKASI VE MADDİ TAZMİNAT … Devamını oku…Boşanma | Sadakatsiz Davranış

Boşanma Davası

 T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/331 K. 2012/18546 T. 4.7.2012 • BOŞANMA DAVASI (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olduğu – Kadının Talebi Olmadığı Halde Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği/Yoksulluk Nafakası/Kocanın Eşine Fiziksel Şiddet Uyguladığı ve Kadının da Kusurunun Bulunduğunun Kabulü) • YOKSULLUK NAFAKASI (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası – Kadının Talebi Olmadığı Halde Yoksulluk Nafakasına … Devamını oku…Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11909 K. 2012/18888 T. 5.7.2012 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tarafların Eşit Oranda Kusurlu Oldukları – Eşit Oranda Kusurlu Bulunan Eş Yararına TMK’nun 174/2. Md. Koşulları Oluşmadığından Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • EŞİT KUSUR ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması – Tarafların Eşit Oranda Kusurlu Oldukları/Eşit Oranda Kusurlu Bulunan … Devamını oku…Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Sadakat | Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/10742 K. 2011/12500 T. 18.7.2011 • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Sadakatsizliği/Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği – Kocanın Sadakatsizliğinin Davalı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu ) • SADAKAT ( Kocanın Eylemli Ayrılık Döneminde Evlilik Dışı Başka Bir Kadınla Yaşaması – Sadakat Yükümlülünün İhlal Edildiği/Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi … Devamını oku…Sadakat | Boşanma Davası