Edinilmiş Mallara Katılma Rejimininin Mal Ayrılığı Rejimine Dönüştürülmesi

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/1733 K. 2010/4713 T. 11.10.2010 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN MAL AYRILIĞI REJİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Davacının Davalının Ortaklığın Menfaatini Tehlikeye Düşürdüğünü İspat Edemediği – Eşlerin Fiilen Ayrı Yaşıyor Olmasının Dönüştürme İçin de Yeterli Olmadığı ) • EŞLERİN FİİLEN AYRI YAŞAMASI ( Eşlerin Fiilen Ayrı Yaşıyor Olmasının Edinilmiş Mallara Katılma … Devamını oku…Edinilmiş Mallara Katılma Rejimininin Mal Ayrılığı Rejimine Dönüştürülmesi