Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5525 K. 2015/4991 T. 8.4.2015 • ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği – İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki … Devamını oku…Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

Tasarrufun İptali

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/17-224 K. 2013/1478 T. 23.10.2013 • TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Kızının Alacaklının Kardeşi İle Evli Olması ve Aradaki Akrabalık Bağının Alacağın Gerçek Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Olmadığı – Davalı Tanıkları Davacı ve Borçluyu Tanımamakta Olup Davacı Tanığının Alacağın Muvazaalı Olduğu Yönünde Beyanının Bulunmadığı ) • MUVAZAA ( Üçüncü Kişi … Devamını oku…Tasarrufun İptali

Yıkım Ve Ecrimisil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6216 K. 2012/8494 T. 5.7.2012 • ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (Yıkım ve Ecrimisil İsteği – Davalı ile Özel Bir Şirketin Camiye Baz İstasyonu Kurulması Hususunda Anlaştığı – Mülkiyet Hakkı Sahibinin Davalı ile Şirket Arasındaki Sözleşmeye Dahil Edilmesi Gerektiği) • MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ (Mülkiyet Hakkının Davacı Dernekte Olması Nedeniyle … Devamını oku…Yıkım Ve Ecrimisil

Yabancı Uyruklu Eşler | Katkı Payı Alacağı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5330 K. 2011/3103 T. 26.5.2011 • YABANCI UYRUKLU EŞLER ( Arasında Edinilmiş Mala Yapılan Katkı Payı Alacağı ve Ecrimisil Talebi/5718 S.K Olayın Çözümünde Göz Önünde Tutulacağı – Tarafların Milli Hukuka Göre Gerekli Bilgi ve Belgelerin Türkçe Örneklerinin Sağlanacağı/Tarafların Milli Hukukunun Göz Ardı Edilemeyeceği ) • KATKI PAYI ALACAĞI ( … Devamını oku…Yabancı Uyruklu Eşler | Katkı Payı Alacağı