Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5879 K. 2018/2747 T. 5.4.2018 • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle – Davaya Konu Olayda Davalının Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemiş Olduğu Sabit Görülerek Cezalandırılmasına Karar Verildiği – Davalının Taraflar Arasında Düzenlenen Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak Suretiyle Takibi Gerçekleştirdiği ve Davacıya Ait Gayrimenkulün Haczedildiği – Davacı Lehine … Devamını oku…Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

Ticari Dava | Cezai Şart Talebi | Ticari Sır

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9107 K. 2013/28992 T. 12.11.2013 • REKABET YASAĞINA DAYALI CEZAİ ŞART TALEBİ ( Rekabet Yasağının İş Sözleşmesinin Bitimindeki Bir Tarihten Sonra İhlal Edildiği – Mutlak Ticari Dava Olduğu/Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği ) • CEZAİ ŞART TALEBİ ( Rekabet Yasağının İhlali Nedeniyle/Rekabet Yasağının İş Sözleşmesinin Bitimindeki Bir Tarihten Sonra İhlal Edildiği … Devamını oku…Ticari Dava | Cezai Şart Talebi | Ticari Sır