Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5879 K. 2018/2747 T. 5.4.2018 • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle – Davaya Konu Olayda Davalının Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemiş Olduğu Sabit Görülerek Cezalandırılmasına Karar Verildiği – Davalının Taraflar Arasında Düzenlenen Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak Suretiyle Takibi Gerçekleştirdiği ve Davacıya Ait Gayrimenkulün Haczedildiği – Davacı Lehine … Devamını oku…Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24338 K. 2017/18249 T. 15.11.2017 • MENFİ TESPİT VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebi – İşçinin İşverene Verdiği Zarar Senet Bedelinden Az İse Senet Bedelinden Zarar Miktarı Mahsup Edilmeli Kalan Miktar Yönünden İşçinin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği/Mahsubun Yapılabilmesi İçin İşçinin İşverene Verdiği Zararın … Devamını oku…Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

T.C.YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi E.2012/6437 K.2013/536 T.31.01.2013 MENFİ TESPİT DAVASI ESER SÖZLEŞMESİ ESER TESLİMİNİN İSPAT YÜKÜ MALEN KAYDI Özet: Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde eserin teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü yükleniciye ait olup, ödeme için verilen bonolarda yer alan malen kaydının bonoların mal karşılığı verildiğini gösterse de, eser sözleşmesine konu teşkil eden malların teslim alındığını göstermeyeceği gözetilmelidir. … Devamını oku…Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

Şirket Ortaklığından Ayrılma

  T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2012/15018 K. 2013/12546 T. 9.7.2013 • MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalı Banka İle Dava Dışı Şirket Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmelerinde Davacının Kefaletinin Süre İle Sınırlı Olmadığından Davacının Şirket Ortaklığından Ayrılmasının Kefaleti Sona Erdirmeyeceği ) • KREDİ SÖZLEŞMELERİ ( Davacının Kefaletinin Süre İle Sınırlı Olmadığından Davacının Şirket Ortaklığından Ayrılmasının … Devamını oku…Şirket Ortaklığından Ayrılma

Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet

KIYMETLİ  EVRAK – BONO –ÇEK –POLİÇE – SENET Kıymetli evrak Ticaret Kanunumuzda tanımlanmış olup, senede bağlı olan hakkın senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Dolayısıyla senet ve devredilebilir bir hak (iktisadi bir değer taşıyan) ile sadece senetle beraber devredilebilen bir hak olarak kıymetli evrak unsurlarını belirleyebiliriz. Kıymetli evrak tanımı ile unsurlarından anlaşılacağı üzere; … Devamını oku…Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet