Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5879 K. 2018/2747 T. 5.4.2018 • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle – Davaya Konu Olayda Davalının Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemiş Olduğu Sabit Görülerek Cezalandırılmasına Karar Verildiği – Davalının Taraflar Arasında Düzenlenen Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak Suretiyle Takibi Gerçekleştirdiği ve Davacıya Ait Gayrimenkulün Haczedildiği – Davacı Lehine … Devamını oku…Senet Üzerinde Tahrifat | Özel Belgede Sahtecilik | Manevi Tazminat

Senette Sahtecilik

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2011/13088 K. 2012/10063 T. 30.5.2012 • SAHTECİLİK (Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Yasal Unsurları Taşımayan Bir Kambiyo Senedinde Sahtecilik Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı) • KEŞİDE YERİ (Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Başka Yerleşim Yerlerini Çağrıştırmayacak Biçimde Açık Net ve Herkes Tarafından Anlaşılabilir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Senedi Düzenleyen … Devamını oku…Senette Sahtecilik