Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

KAT MÜLKİYETİ   ZORUNLU ONARIM GİDERLERİ  ÖZET: Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan onarım giderlerinden bağımsız bölüm malikleri arsa payı oranlarında sorumludurlar.  Y.HGK E. 2013/18-740 K. 2014/392 T.26.03.2014       (…Davacı dava dilekçesinde, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerine yapılan kat malikleri kurulunda ana taşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlene aidatları davalının ödemediğini bildirerek faizi ile … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

Sözleşmenin Haksız Feshinden Doğan Alacak Davası | Yetki

  SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI DAVADA YETKİ   ÖZET: Sözleşmenin haksız feshinde doğan tazminat davasının konusu para borcu olup, davanın davacının bunduğu yer mahkemesinde açılması mümkündür. Y.HGK E.2013/11-630 K.2014/332 19.3.2014        (…Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme ile müvekkilinin, davalının Dalaman Hava Limanı’na gelen yolcularını Fethiye ve çevresine taşıma işini üstlendiğini, davalının … Devamını oku…Sözleşmenin Haksız Feshinden Doğan Alacak Davası | Yetki

Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

VASİYET ALACAKLISI  MİRASÇILIK BELGESİ   ÖZET: Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup; talep, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilen kararla reddedilmiş; Özel Dairece davaya bakılması gerekçesiyle bozulmuştur. Muris İstanbul İli hudutları içinde bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmıştır. Burada izlenecek yol; öncelikle murisin mirasçılarına bir … Devamını oku…Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

İtirazın Kaldırılması Duruşması | Tahliye

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-1217 K. 2014/813 T. 22.10.2014 • İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Alacaklının İcra Talebinde Aylık Kira Bedelini Göstermek Suretiyle Ödeme Emri Düzenlettirdiği – Davalı Borçlunun Açıkça Aylık Kira Bedeline İtiraz Etmediği/Borçlunun Sonradan Aylık Kira Bedelinin Belirtilen Miktardan Daha Düşük Olduğunu Bildirmesinin İ.İ.K.’nun 63. Md. Karşısında Hüküm İfade Etmeyeceği ) • … Devamını oku…İtirazın Kaldırılması Duruşması | Tahliye

Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

               T.C.      YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E.2012/6-1704 K.2013/774 T.29.05.2013 KİRA ALACAĞI ERKEN TAHLİYE KİRALAYANIN SORUMLULUĞU Özet: Davacı kiralananın Temmuz 2010 tarihinde tahliye edildiğini iddia etmiş, davalı ise Haziran 2010 tarihinde tahliye edildiğini savunmuştur. Davalı kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak tahliye ettiğini ve anahtarları kiralayana teslim ettiğini kanıtlamak zorunda olup, davalı kiracı bu … Devamını oku…Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/22-1158 K. 2014/743 T. 1.10.2014 • İŞE İADE DAVASI ( İşe İade Tazminatı Talebi – Davalı İşverenin Davacıyı İşe Başlatmadan Önce Eğitime Tabi Tutarak Sonrasında Yapılacak Sınavda Başarılı Olma Şartını İleri Sürmesi Nedeniyle İşe Başlatmayı Şarta Bağladığı Buna Göre İşverinin Davacıyı İşe Başlatma Amacı Olmadığı ) • İŞE İADE … Devamını oku…İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

Vasi Tayini İstemi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/18-2289 K. 2014/711 T. 30.5.2014 • VASİ TAYİNİ İSTEMİ ( Yerel Mahkemece Sağlık Kurulu Raporları Alınmak Suretiyle Kısıtlanması İstenin Akıl Sağlığı Konusunda Araştırma Yapılmış İse de TMK Md. 406 Yönünden Bir Araştırma ve Değerlendirme Yapılmadığı ) • MAL VARLIĞINI KÖTÜ YÖNETME ( Vasi Tayini İstemi – Davacılar Vekilinin TMK … Devamını oku…Vasi Tayini İstemi

Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/1-623 K. 2012/3 T. 18.1.2012 • MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu) • TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

Alacak Ve Tahliye Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/6-97 K. 2012/203 T. 16.3.2012 • ALACAK VE TAHLİYE DAVASI ( Yargıda Açıklık ve Netlik Prensibi Kapsamında Kararda Yalnızca “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Yetinilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • DİRENME KARARI ( Alacak ve Tahliye Davası – “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu ) • … Devamını oku…Alacak Ve Tahliye Davası

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku