Katkı Payı Alacağı Davası

 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/17-25 K. 2012/241 T. 28.3.2012 • TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Katkı Payı Davası Açılması – Katkı Oranının Bulunduğu Mahkeme İlamı ile Kesinleştiği/Davacının Söz Konusu Katkıyı Evlilik Birliği İçinde Yaptığı ve Açtığı Davaya Konu Alacağının da Tasarruftan Önce Doğduğunun Kabulü Gerektiği ) • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Evlilik Birliği … Devamını oku…Katkı Payı Alacağı Davası

İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı İşlemi Şikayet

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/12-84 K. 2012/261 T. 30.3.2012 • İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI İŞLEMİ ŞİKAYET ( Tedbirin Açık Bir Sınırlama İçermesi – Tedbir Kararında Adı Yer Almayan Müteselsil Borçlular Tarafından İcra Dosyasına Yatırılan Paranın İcra Müdürlüğünce Alacaklıya Ödenmesi İşleminde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı ) • TEDBİRİN AÇIK BİR SINIRLAMA İÇERMESİ ( Tedbir Kararında … Devamını oku…İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı İşlemi Şikayet

İşçilik Alacaklarının Tahsili

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-281 K. 2012/307 T. 11.4.2012 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Davacı İşçi İş Verilmediği Günlerde Zamanını İşyerinde Geçirmediği – Davacı Bir Tür Çağrı Usulü Şeklinde Çalıştığı/Davacının Aralıklı Çalıştığı – Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamayacağı ve Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Ücret Alacağına Hak Kazanılamayacağı ) • ÇAĞRI USULÜ ÇALIŞMA ( Davacının … Devamını oku…İşçilik Alacaklarının Tahsili

İşçilik Alacağı Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/9-303 K. 2012/317 T. 11.4.2012 • İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı Talebi – Mahkemece Hükme Esas Alınan Hesap Raporunda Tüm Süre Üzerinden Kıdem Tazminatı Belirlenmesinin Hatalı Olduğu/Davacının Çalışmadığı Günlerin Kıdemden Sayılamacağı ) • KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Davacının Çağrı Usulü Esasına Göre Çalıştığı – Aralıklı … Devamını oku…İşçilik Alacağı Davası

Boşanma | Kocanın Eşini Başka Bir Kadınla Aldatması

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/2-203 K. 2010/220 T. 14.4.2010 • BOŞANMA ( Kocanın Eşini Başka Bir Kadınla Aldatması ve Ağır Hakaret Hallerinde Kişilik Haklarına Saldırının Varlığı Kabul Edildiği – Davacı Kadına Boşanmaya Neden Olan Olaylar Sebebiyle Kusur İzafe Edilemeyeceği ) • MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Niteliği … Devamını oku…Boşanma | Kocanın Eşini Başka Bir Kadınla Aldatması