Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E.2013/13651 K.2013/12913 T. 26.09.2013  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT YETKİLİ MAHKEME KESİN YETKİ KURALI SEÇİMLİK HAK Özet: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi­risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah­kemesinde de … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

İş Davası | Yetki

BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEDE ÇALIŞAN İŞÇİ DAVADA YETKİ   ÖZET: Birden fazla İl veya İlçeyi kapsayan bölgede çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu bu bölgelerde bulunan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açabilir. Y.7 HD. E 2014/6692 K 2014/13444 T. 13.06.2014       Davacı vekili, davalı işverence davacının hak etmiş olduğu fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, söz … Devamını oku…İş Davası | Yetki

İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/22-1158 K. 2014/743 T. 1.10.2014 • İŞE İADE DAVASI ( İşe İade Tazminatı Talebi – Davalı İşverenin Davacıyı İşe Başlatmadan Önce Eğitime Tabi Tutarak Sonrasında Yapılacak Sınavda Başarılı Olma Şartını İleri Sürmesi Nedeniyle İşe Başlatmayı Şarta Bağladığı Buna Göre İşverinin Davacıyı İşe Başlatma Amacı Olmadığı ) • İŞE İADE … Devamını oku…İşe İade Davası | İşe İade Tazminatı Talebi | İş Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Haksız Fiile Dayalı Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/1585 K. 2012/4203 T. 15.3.2012 • HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Olarak Tescil Edilen Taşınmazların Paya Düşen Bedelinin Ödetilmesi Talebi – Davacının Seçimlik Hakkını Davalının İkametgahı Mahkemesinde Kullandığı/Verilen Yetkisizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu ) • YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Olarak Tescil Edilen Taşınmazların Paya Düşen Bedelinin Ödetilmesi … Devamını oku…Haksız Fiile Dayalı Tazminat Talebi