Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

VASİYET ALACAKLISI  MİRASÇILIK BELGESİ   ÖZET: Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup; talep, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilen kararla reddedilmiş; Özel Dairece davaya bakılması gerekçesiyle bozulmuştur. Muris İstanbul İli hudutları içinde bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmıştır. Burada izlenecek yol; öncelikle murisin mirasçılarına bir … Devamını oku…Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi | Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/185 K. 2013/1187 T. 28.1.2013 • VASİYETNAME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği ) • EDA DAVASI ( Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Talebi – Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği ) • GÖREVLİ MAHKEME ( Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Talebi – Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde … Devamını oku…Vasiyetname Hükümlerinin Yerine Getirilmesi | Görevli Mahkeme

Vasiyetnamenin Tenfizi Ve Tescili İşlemi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/18246 K. 2011/16701 T. 31.10.2011 • VASİYETİNİN TENFİZİ VE TESCİLİ İSTEMİ (Vasiyetnamenin Açılması Dosyasının Kesinleşmesi ve Mirasçıların İptal Davası Açması İçin Gereken Sürenin Beklenmesi ve Yasal Şartlar Oluştuktan Sonra Vasiyetnamenin Tenfizine Karar Verilmesi Gerektiği) • İPTAL DAVASI AÇILMASI (Vasiyetinin Tenfizi ve Tescili İstemi – Vasiyetnamenin Açılması Dosyasının Kesinleşmesi ve … Devamını oku…Vasiyetnamenin Tenfizi Ve Tescili İşlemi

Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Ve Tenfizi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17869 K. 2011/20270 T. 12.12.2011 • VASİYETNAMENİN AÇILMASINA DAİR YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Vasiyetnameye Dair Davanın Miras Bırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinde Bakılması Gereği – Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Yurt Dışında Olduğundan Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu ) • VASİYETNAMENİN AÇILMASI ( Miras … Devamını oku…Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Ve Tenfizi

Vasiyetnamenin Açılması

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/21707 K. 2012/1 T. 9.1.2012 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI İSTEMİ ( Tenkis Davasının Derdest Olduğu – Henüz Vasiyet Alacaklılığı Gerçekleşmemiş Olup Mahkemece Yalnızca TMK.nın 596. Md. Gereği Vasiyetnamenin Açılıp Okunduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği ) • TENKİS DAVASININ DERDEST OLMASI ( Vasiyetnamenin Açılması İstemi – Henüz Vasiyet Alacaklılığı Gerçekleşmemiş … Devamını oku…Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2010/21743 K. 2011/7893 T. 5.5.2011 • VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEĞİ ( Vasiyetnameyi Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Karşı Yoksa İfa İle Yükümlü Olan Yasal veya Atanmış Mirasçılara Yöneltilmesi nin Zorunlu Olduğu – Hasımsız Açılan Dava Yolu İle Vasiyetnamenin Tenfizi Mümkün Olmadığı Gibi Tavzihinin de Hukuken Bağlayıcılığının Bulunmadığı ) • … Devamını oku…Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi