Elektrik Bedellerinin Tahsili | İtirazın İptali Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10867 K. 2015/3555 T. 5.3.2015 • ELEKTRİK BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Dava Konusunda Uzman Başka Mühendis Bir Bilirkişiye Verilmesi ve Bilirkişiden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Elektrik Bedellerinin Tahsili | İtirazın İptali Davası

Trafik Kazası | Tazminat

YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  TRAFİK KAZASI    TAZMİNAT İNDİRİMİNDE SIRA ÖZET: Önce kusur indirimi yapılarak gerçek zarar belirlenmeli sonra güncellenmiş sigorta ödemesi indirimi yapılmalıdır.Haksız fiilden kaynaklı tazminat hesabında önce zarara daha sonra tazminata ilişkin belirleme yapılır. Y.4. HD. E. 2011/10818 K.2012/13782 T. 27.09.2012      Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir … Devamını oku…Trafik Kazası | Tazminat

Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 1998/12211 K. 1998/13520 T. 1.12.1998 • İŞLETME PROJESİ HAZIRLANIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Giderlerden Sorumluluğunu Engellememesi ) • KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bu Sorumluluğa Mani Olmaması ) • BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi … Devamını oku…Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8297 K. 2014/5096 T. 24.3.2014 • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taraflar Arasındaki Mal Rejimi 4721 S. Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Mal Ayrılığı Sonrasında İse Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Geçerli Bulunduğundan Mahkemece Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Hükümlerin Uygulanarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ … Devamını oku…Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

Hafta Tatili Ücreti | Islah

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4594 K. 2014/18689 T. 13.10.2014 • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davacı Tanıkları Davacının Pazar Günleri Hafta Tatilini Kullandığını Bildirdiği – Davacının Hafta Tatili Çalışması Bulunmadığından Talebin Reddi Gerekirken Kabulü Hatalı Olup Bozma Nedeni Olduğu ) • ISLAH ( Dava Tümden Islah Edilmediği Gibi Islah Harcı İle Birlikte Başvuru Harcı … Devamını oku…Hafta Tatili Ücreti | Islah

Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

               T.C.      YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E.2012/6-1704 K.2013/774 T.29.05.2013 KİRA ALACAĞI ERKEN TAHLİYE KİRALAYANIN SORUMLULUĞU Özet: Davacı kiralananın Temmuz 2010 tarihinde tahliye edildiğini iddia etmiş, davalı ise Haziran 2010 tarihinde tahliye edildiğini savunmuştur. Davalı kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak tahliye ettiğini ve anahtarları kiralayana teslim ettiğini kanıtlamak zorunda olup, davalı kiracı bu … Devamını oku…Kira Alacağı | Erken Tahliye | Hor Kullanım Tazminatı

Kira Bedelinin Tespiti İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/959 K. 2014/11017 T. 14.10.2014 • KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalının Bilirkişinin Belirlediği Tutarın Üzerinde Ödeme Yaptığından Bahisle Davanın Reddedildiği – Davalı Artırılması İstenilen veya Karar Verilebilecek Miktarı Ödese Bile Dava Reddedilmeyip Kira Tespit Kararı Verileceği ) • BİLİRKİŞİNİN BELİRLEDİĞİ KİRA BEDELİNİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMASI ( Davalının Kendiliğinden … Devamını oku…Kira Bedelinin Tespiti İstemi

Anonim Şirket Ortakları

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1110 K. 2010/12382 T. 2.12.2010 • GEÇERLİ ŞEKİLDE ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN KURULMADIĞININ TESPİTİ ( Verilen Paranın Tahsili İstemi – TTK’nun 329 ve 405. Md.Uyarınca Anonim Şirket Ortakları Kural Olarak Şirkete Yatırdıkları Sermayeyi Geri İsteyemeyecekleri ) • ŞİRKET ORTAKLIĞI ( Gerçekten Kazanılıp Kazanılmadığı Şayet Davacıdan Nominal Değer Üzerinden Bir Bedel … Devamını oku…Anonim Şirket Ortakları

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11082 K. 2011/13427 T. 13.12.2011 • ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği – Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği ) • ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu – Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği Halde Kusur Oranına … Devamını oku…Kardeşlerin Manevi Tazminat Talebi | Tazminat Davası