İşçilik Alacakları |İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12383 K. 2015/13604 T. 2.7.2015 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ÜCRETİ İSTEMİ ( Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerekirken Sadece Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği ) • AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGELERİ ( Davacının Bazı Genel Tatil Günlerinde Çalışmadığının Anlaşıldığı – İmzası … Devamını oku…İşçilik Alacakları |İş Davası

Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/7778 K.2014/14859 T. 30.06.2014 YILLIK İZİN ÜCRETİ KISMİ DAVA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SEÇENEKLİ HESAPLAMA YAPILMASI Özet: Davacı tarafça açılan yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili davası kısmi dava olup, her eda davası tespit hükmünü de içermek zorundadır. Kısmi dava açılması muhtemel ek dava için bağlayıcı nitelikte olduğundan, hükme esas alının bilirkişi ra­porunda … Devamını oku…Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

Tehlike Anında İşçinin Çalışmama Hakkı

TEHLİKE ANINDA İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI             Kanunumuz tehlike durumunda işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanımaktadır. Tehlike durumundan uyarıya rağmen çalıştırılmaya devam etmeleri, çalıştırmanın sürmesi halinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçilerin ücretli olarak çalışmaktan kaçınabilmeleri mümkündür.

Çalışmanın Tespiti | İş Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23749 K. 2015/4704 T. 10.3.2015 • ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarını Almak ve Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiyi Gidermek ve Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Kanıtladıktan Sonra Karar Vermek Gerektiği ) • DÖNEM BORDROLARI ( Getirtilerek İhtilaflı … Devamını oku…Çalışmanın Tespiti | İş Davası

İşe İade | Feshin Geçersizliği

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17085 K. 2015/792 T. 28.1.2015 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Boşta Geçen Süre İçin 4 Aya Kadar Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesine Karar Verilmesi Gerekirken Üst Sınır Aşılarak 6 Aya Kadar Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesi Gerektiğinin Belirtilmesi Yasanın Açık Emredici Düzenlemesine Aykırılık Teşkil Ettiği … Devamını oku…İşe İade | Feshin Geçersizliği

İşçilerin Babalık İzni

İŞÇİLERİN BABALIK İZNİ  4857 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle işçilere eşinin doğum yapması halinde beş gün ücretli izin hakkı tanınmıştır.  Yasada “İşçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana yada babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde beş gün ücretli izin verilir.” ibaresi yer almaktadır.

İş Davası | Yetki

BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEDE ÇALIŞAN İŞÇİ DAVADA YETKİ   ÖZET: Birden fazla İl veya İlçeyi kapsayan bölgede çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu bu bölgelerde bulunan İş Mahkemelerinin herhangi birinde dava açabilir. Y.7 HD. E 2014/6692 K 2014/13444 T. 13.06.2014       Davacı vekili, davalı işverence davacının hak etmiş olduğu fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, söz … Devamını oku…İş Davası | Yetki

İşçinin İstifası | İş Davası

İŞÇİNİN İSTİFASI  ÖZEL NEDENLERLE İSTİFA  ÖZET: Şarta bağlı istifa geçerli bir istifa değildir. Şarta bağlı istifa ikale yönünden bir icap olarak değerlendirilmelidir. İstifa eden işçinin işyerinde belli bir süreyle çalışması halinde iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdirildiği kabul edilmelidir. İşçi yönünden haklı fesih sebebi de bulunmuyorsa, özel nedenlerle istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı … Devamını oku…İşçinin İstifası | İş Davası

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Mevsimlik İş Sözleşmeleri | İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/13947 K. 2014/22644 T. 15.12.2014 • GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞILAN SÜRELER ( Derece ve Kademenin Tespit Edilmesi İstemi – Davalı İdare Tarafından Davacının Kadroya Alınması Suretiyle Tüm Yıl Benzer İşlerde Çalıştırılıyor Olması Daha Önceki Mevsimlik Çalışmalarının Niteliğini Değiştirmez İse de Hukuken Yok Sayılmasının Adaletsiz Sonuçlar Doğuracağı ) • DERECE … Devamını oku…Mevsimlik İş Sözleşmeleri | İş Davası