Evde Rehber Amaçlı Köpek Besleme

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2017/3702 K. 2017/8658 T. 31.10.2017 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin … ili, … ilçesi, … mahallesi 25178 ada 12 Sayılı parselde … Devamını oku…Evde Rehber Amaçlı Köpek Besleme

Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

KAT MÜLKİYETİ   ZORUNLU ONARIM GİDERLERİ  ÖZET: Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan onarım giderlerinden bağımsız bölüm malikleri arsa payı oranlarında sorumludurlar.  Y.HGK E. 2013/18-740 K. 2014/392 T.26.03.2014       (…Davacı dava dilekçesinde, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerine yapılan kat malikleri kurulunda ana taşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlene aidatları davalının ödemediğini bildirerek faizi ile … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Zorunlu Onarım Gideri

Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2002/2555 K. 2002/3794 T. 11.4.2002 • İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Aidatlarını Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtiraz ) • AİDAT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Yönetim Planı Uyarınca Aidatları Usulüne Göre Belirleyen Genel Kurul Kararına Göre Hüküm Kurulması ) • ORTAK GİDERİN TAHSİLİ ( Sitede Kat … Devamını oku…Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2000/11743 K. 2001/263 T. 16.1.2001 • KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapılar/Ortak Bir Yönetimin Mümkün Olduğu – Sözleşme Yönetim Planı Niteliğinde Olmadığından Uyuşmazlıkların Genel Hükümlere Göre Çözümleneceği ) • YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDE OLMAYAN SÖZLEŞME ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapıların Ortak Yönetimi – … Devamını oku…Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

Kat Maliklerinin Hakları | Av.Bedriye İclal Poyraz

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI              Kat mülkiyetine hakkına sahip olan kimselere kat maliki denilmektedir. (Kat mülkiyeti kanunu) Kat malikleri hem bağımsız bölümlerde hem de ortak yerlerde bazı haklara sahiptir. Kendilerine ait olan bağımsız bölümler üzerinde kat malikleri, kanunun maliklere tanımış olduğu tüm hak ve yetkilere sahiptir. Kendi bağımsız bölümleri üzerinde kat malikleri, istediği biçimde maddi ve … Devamını oku…Kat Maliklerinin Hakları | Av.Bedriye İclal Poyraz