Velayetin Değiştirilmesi | Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13962 K. 2015/17285 T. 5.10.2015 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Bu Davalarda Re’sen Araştırma İlkesi Geçerli Olup Düzenlemede Ana ve Babanın İstek ve Tercihlerinden Önce Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişimi Önem ve Öncelik Taşıyacağı – Velayet Hakkına Sahip Olanın “Davayı Kabul” Açıklaması Bu … Read more…

Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Read more…

Boşanma Davası | Feragat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/22987 K. 2015/3799 T. 9.3.2015 • BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirmesi – Bu Husus Gözetilerek Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası – Davacı Kadının Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirmesi/Bu Husus Gözetilerek Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün … Read more…

Boşanma | Vesayet | Dava Şartı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16614 K. 2014/1014 T. 5.2.2015 • DAVA ŞARTI ( Mahkeme Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmadığını Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırmakla Yükümlü Olduğu – Taraflar da Dava Şartı Noksanlığını Her Zaman İleri Sürebilecekleri ) • BOŞANMA ( Davada Davalının Ruhsal Rahatsızlığı İleri Sürülmüş ve Bu İddia Dosya Arasındaki Bir Kısım … Read more…

Katkı Payı Alacağı Davası | Boşanma

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8297 K. 2014/5096 T. 24.3.2014 • KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Taraflar Arasındaki Mal Rejimi 4721 S. Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Mal Ayrılığı Sonrasında İse Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Geçerli Bulunduğundan Mahkemece Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Hükümlerin Uygulanarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ … Read more…

Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/3951 K. 2014/14922 T. 27.10.2014 • ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Temyiz İnceleme Tarihinden Önce Türk Medeni Kanunu’nun 303/2 ve 303/4 Md.leri Hakkındaki İptal Kararları Yürürlüğe Girmiş Olduğundan Artık Yasada Çocuk İçin Hak Düşürücü Süre Bulunmadığı ) • BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Temyiz … Read more…

İştirak Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7660 K. 2014/14962 T. 18.11.2014 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Davacı Annenin Memur Olduğu/Davalı Babanın Emekli Maaşı Ve Makam Şoförlüğünden Aylık Ücret Aldığı – Davacı Annenin de Çalıştığı Ve Çocuğun Masraflarına Katılma Yükümlülüğü Olduğunun Gözetileceği – Takdir Edilen Nafakanın Fazla Olup Hakkaniyet İlkesine Aykırı Olduğu ) • ÇALIŞAN ANNENİN … Read more…

Boşanma Davası | Güven Sarsıcı Davranış

 T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4693 K. 2014/23081 T. 18.11.2014 • KOCANIN EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ İSTEMEDİĞİNİ HAYATINDA BAŞKA BİR KADIN OLDUĞUNU VE O KADINI SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ ( Kusurlu ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunduğu/Boşanma Nedeni Olduğu Ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu – Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ ( Kocanın … Read more…

Velayet Davası

                  T.C.      YARGITAY 2.Hukuk Dairesi E.2013/18057 K.2013/24954 T.04.11.2013 VELAYETİN ANNEDEN ALINIP BABAYA VERİLMESİ ÇEKİŞMESİZ YARGI YETKİLİ MAHKEME Özet:Çekişmesiz yargı işi olan velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesine ilişkin davada yetkili mahkeme, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesidir. 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 382] 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde … Read more…

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8105 K. 2014/19050 T. 1.10.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Resmi Nikahla Kurulduğu – Tarafların Birlikte Yaşamalarının Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Zorunlu Olmadığı ) • TARAFLARIN BİRLİKTE YAŞAMAMASI ( Boşanma Davası/Evlilik Birliğinin Resmi Nikahla Kurulduğu – Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Tarafların Birlikte Yaşamalarının Zorunlu Olmadığı ) • EVLİLİK … Read more…