Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

      T.C. YARGITAY Dördüncü Hukuk Dairesi E.2012/11674 K.2012/17068 T.15.11.2012 HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ESTETİK AMELİYAT MASRAFLARININ İSTENMESİ Özet: Davacı estetik ameliyat masraflarını istemiş olup, öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirilmesinden sonra estetik ameliyat olması gerekiyorsa maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup zararın hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden, henüz estetik … Devamını oku…Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

Hatalı Diş Tedavisi | Maddi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6600 K. 2014/12973 T. 2.10.2014 • HATALI DİŞ TEDAVİSİ ( Maddi Tazminat Davası – Olay Akabinde Alınan Rapor Fezleke İle Bilirkişi Raporları Nazara Alındığında Davalının Yaptığı Müdahalenin Hatalı Olduğu/Olayın Üzerinden Yaklaşık 5 Yıl Geçtikten ve Davacıya Farklı Dişhekimleri Tarafından Yapılan Müdahalelerden Sonra Alınan Rapora Dayalı Davanın Reddi Cihetine Gidilmesinin … Devamını oku…Hatalı Diş Tedavisi | Maddi Tazminat Davası

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Eğitim Ve Öğretim Giderlerinin Tahsili

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/18-643 K. 2013/1604 T. 27.11.2013 • EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Öncelikle Davacı Üniversitenin Taahhütname Uyarınca Davalıya Uzmanlık Eğitimini Tamamlaması İçin Edimini Yerine Getirmesi ve Davalının Doktor Olma Hakkını Elde Etmesini Sağlaması Gereği ) • ZORUNLU HİZMET ( Eğitim ve Öğretim Giderlerinin Tahsili İstemi – Öncelikle … Devamını oku…Eğitim Ve Öğretim Giderlerinin Tahsili

Doktorun Ameliyat Yaparken Verdiği Zarar

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/14717 K. 2013/13821 T. 9.9.2013 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davalının Görevi Kapsamında Ameliyat Yaparken Kusurlu Eylemi Sonucu Davacının Ses Tellerine Zarar Verdiği İddiası – Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği ) • DOKTORUN AMELİYAT YAPARKEN VERDİĞİ ZARAR ( Davalı … Devamını oku…Doktorun Ameliyat Yaparken Verdiği Zarar

Trafik Kazaları Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Trafik Kazaları Sebebiyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli Yasa Koyucu tarafından, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 13.02.2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet … Devamını oku…Trafik Kazaları Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri Bedeli | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Hasta Hakları

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5419 K. 2010/13274 T. 14.10.2010 • PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Sağlık Hizmeti Verilmesi Konusunda Sözleşmeye Aykırı Olarak Ücret Alınmaması Gerekirken Ücret Alındığı – Para Cezasının Uygulanma Şartları Oluştuğundan Talebin Reddi ) • SGK İLE ANLAŞMALI HASTANEYE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SGK İle Anlaşması Olduğu İçin Tercih … Devamını oku…Hasta Hakları

Hasta Hakları | Sağlık Hakkı

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/13-393 K. 2009/452 T. 21.10.2009 • TEDAVİ HİZMETİ ( Hastenin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat – Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Seçmesi/Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı ) • HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya … Devamını oku…Hasta Hakları | Sağlık Hakkı