İş Kanunu

  KANUN NO: 4857 İŞ KANUNU Kabul Tarihi: 22 Mayıs 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Haziran 2003 – Sayı: 25134 (4857 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi) (4857 Sayılı Kanunun Madde Gerekçeleri ve Yürürlükten Kalkan 1475 Sayılı Kanunda Karşıladığı Maddeler) (Komisyon Raporu – Hükümetin Teklif Ettiği Metin – Komisyonun Kabul Ettiği Metin) BİRİNCİ BÖLÜM … Read more…

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler   MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama … Read more…