İşçilik Alacakları |İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12383 K. 2015/13604 T. 2.7.2015 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ÜCRETİ İSTEMİ ( Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerekirken Sadece Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği ) • AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGELERİ ( Davacının Bazı Genel Tatil Günlerinde Çalışmadığının Anlaşıldığı – İmzası … Read more…

Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/7778 K.2014/14859 T. 30.06.2014 YILLIK İZİN ÜCRETİ KISMİ DAVA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SEÇENEKLİ HESAPLAMA YAPILMASI Özet: Davacı tarafça açılan yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili davası kısmi dava olup, her eda davası tespit hükmünü de içermek zorundadır. Kısmi dava açılması muhtemel ek dava için bağlayıcı nitelikte olduğundan, hükme esas alının bilirkişi ra­porunda … Read more…

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5859 K. 2013/14013 T. 9.5.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (İş Güvencesi Kapsamı/Davalı İşverende Çalışan İşçilerin 30 ve Üzeri Olup Olmadığının Araştırılacağı – Türkiye Genelinde Başka İşyerleri Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği) • FESİH BİLDİRİM TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ (Türkiye Geneli Başka Bir … Read more…

İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat | Anonim Şirket

  T.C.YARGITAY Yirmibirinci Hukuk Dairesi E.2013/5568 K.2013/11689 T.04.06.2013   İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ALT İŞVEREN       Özet: İş kazası sonucu, zarara uğrayan işçi veya hak sahiplerinin maddi veya manevi tazminat talepleri, işveren veya kusurlu üçüncü kişilere karşı yöneltilebilir. Ancak, alt işveren aracılığıyla işe alman işçilerin uğrayacakları zararlardan dolayı, asıl … Read more…

İşyeri Devri

  T.C.YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/5910 K.2014/14879 T. 01.07.2014 İŞYERİ DEVRİ FESHE BAĞLI HAKLAR   Özet: Davalı ile dava dışı şirket arasında işyeri devri ilişkisi mevcut olup, davacının işe başlatılmadığı tarihte işveren dava dışı şirkettir. Feshe bağlı haklar olan ihbar ve yıllık izin alacağından sorumluluk son işverene ait olduğundan davanın reddine karar verilmelidir.   4857 s. … Read more…

Fazla Çalışma Ücretinin İşçilere Ödenmemesi

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/5775 K.2014/12831 T.09.06.2014 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN İŞÇİLERE ÖDENMEMESİ TEFTİŞ RAPORLARI HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ HUKUKİ YARAR YOKLUĞU  Özet: İş müfettişlerince yapılan denetlemede, fazla çalışma ücretlerinin işçilere ödenmediği şeklinde rapor düzenlenmiş olup, düzenlenen raporlar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdir. Raporlarda tespiti yapılan hususlarla ilgili davacı işverenin hukuki menfaatinin etkilenmesi ihtimali söz konusu … Read more…

Yıllık İzin Alacağı | İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4354 K. 2015/5373 T. 24.3.2015 • YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEN DOSYALARIN ESAS ALINMASI ( Hafta Tatili Alacağı – Davacı İle Aynı Yerde ve Aynı İşi Yapan Bir Kısım İşçilerin Yargıtay İncelemesinden Geçen Dosyaları Bulunduğu/Mahkemece Varsa Davacıya Özgü Çalışma Koşulları Tespit Edileceği Aksi Halde Yargıtay İncelemesinden Geçen Dosyalar Esas Alınacağı ) … Read more…

Çalışmanın Tespiti | İş Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23749 K. 2015/4704 T. 10.3.2015 • ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarını Almak ve Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiyi Gidermek ve Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Kanıtladıktan Sonra Karar Vermek Gerektiği ) • DÖNEM BORDROLARI ( Getirtilerek İhtilaflı … Read more…

İşe İade | Feshin Geçersizliği

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17085 K. 2015/792 T. 28.1.2015 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Boşta Geçen Süre İçin 4 Aya Kadar Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesine Karar Verilmesi Gerekirken Üst Sınır Aşılarak 6 Aya Kadar Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesi Gerektiğinin Belirtilmesi Yasanın Açık Emredici Düzenlemesine Aykırılık Teşkil Ettiği … Read more…