Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/1-623 K. 2012/3 T. 18.1.2012 • MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu) • TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

Mirasçılık Belgesinin İptali

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2077 K. 2012/5243 T. 4.7.2012 • MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİNİN VE YENİSİNİN VERİLMESİ TALEBİ ( Miras Bırakanın Vasiyetname İle Mirasçı Atadığı/Atanan Mirasçının Yargılama Sırasında Öldüğü – Atanmış Mirasçı ve Onun Mirasçılarının Her Zaman Atanmış Mirasçı Olduğunun Dikkate Alınacağı ) • VASİYETNAME İLE MİRASÇI ATANMASI ( Mirasçılık Belgesinin İptalinin ve Yenisinin … Devamını oku…Mirasçılık Belgesinin İptali

Vasiyetnamenin İnfazı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17523 K. 2011/18749 T. 24.11.2011 • VASİYETNAMENİN İNFAZI YA DA TENFİZİ (“Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek Buna Göre Taksimine” Şeklinde Kısa Kararla Çelişik Hüküm Verildiği – Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu) • TENKİS HAKKI (Vasiyetnameni İnfazı ya da Tenfizi – “Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek … Devamını oku…Vasiyetnamenin İnfazı

Mirasın Hükmen Reddi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5661 K. 2009/11559 T. 15.6.2009 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Ölümü Tarihinde Mirasbırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras Reddedilmiş Sayılacağı ) • MİRASBIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ ( Mirasın Hükmen Reddi İstemi – Ölümü Tarihinde Mirasbırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras … Devamını oku…Mirasın Hükmen Reddi

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir. Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; … Devamını oku…Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku