Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/25277 K. 2017/18120 T. 14.11.2017 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ E. 2017/1223 K. 2017/1435 T. 7.2.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek … Devamını oku…Çağrı Üzerine Çalışma | Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamaması

Hakkın Kötüye Kullanılması | İşçinin Sadakatsiz Davranışı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/28785 K. 2017/14788 T. 3.10.2017 • KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( İşyerinden Ayrılmadan Önce Yeni İş İçin Görüşmeler Yapıp İş Sözleşmesi İmzalama – Davacının Emeklilik Hakkını Kazandığını Gösterir Yazının Süresi İçinde Davalı İşverene Vermediği/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği – Davacının İş Yerinden Ayrılarak Yaptığı Fesih Haklı Nedene Dayanmayıp Başka Bir İşyerinde … Devamını oku…Hakkın Kötüye Kullanılması | İşçinin Sadakatsiz Davranışı

Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2017/241 K. 2017/1307 T. 11.10.2017 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi – Davacının İşyerinde Çalışmış İşyeri Çalışma Koşullarını ve Davacının Çalışma Saatlerini Bilebilecek Durumda Olan Tanıkları Vasıtasıyla Fazla Çalışma Yaptığını İspatladığı/Tanıkların İşyerinde Çay Molası Olduğu Beyanları Üzerinden Ara Dinlenme Süresinin 1,5 Saat Kabul … Devamını oku…Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Feshin Geçersizliği ve İşe İade | İstifa Dilekçesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/26503 K. 2017/18895 T. 23.11.2017 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacının İstifa Dilekçesinde Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönünde Beyanı Olmadığı – İstifa Ederek Ayrılan İşçiye Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenmesinin Çelişkili Olduğu/İkale Sözleşmesinde Davacının Makul Yararını Karşılar Bir Ödemenin de Olmadığı – Davanın Kabulü Gerektiği/İstifa Dilekçesinin İşveren Talebi … Devamını oku…Feshin Geçersizliği ve İşe İade | İstifa Dilekçesi

İşçilik Alacakları |İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12383 K. 2015/13604 T. 2.7.2015 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ÜCRETİ İSTEMİ ( Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerekirken Sadece Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği ) • AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGELERİ ( Davacının Bazı Genel Tatil Günlerinde Çalışmadığının Anlaşıldığı – İmzası … Devamını oku…İşçilik Alacakları |İş Davası

Yıllık İzin Alacağı | İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4354 K. 2015/5373 T. 24.3.2015 • YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEN DOSYALARIN ESAS ALINMASI ( Hafta Tatili Alacağı – Davacı İle Aynı Yerde ve Aynı İşi Yapan Bir Kısım İşçilerin Yargıtay İncelemesinden Geçen Dosyaları Bulunduğu/Mahkemece Varsa Davacıya Özgü Çalışma Koşulları Tespit Edileceği Aksi Halde Yargıtay İncelemesinden Geçen Dosyalar Esas Alınacağı ) … Devamını oku…Yıllık İzin Alacağı | İş Davası

İşçinin İstifası | İş Davası

İŞÇİNİN İSTİFASI  ÖZEL NEDENLERLE İSTİFA  ÖZET: Şarta bağlı istifa geçerli bir istifa değildir. Şarta bağlı istifa ikale yönünden bir icap olarak değerlendirilmelidir. İstifa eden işçinin işyerinde belli bir süreyle çalışması halinde iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdirildiği kabul edilmelidir. İşçi yönünden haklı fesih sebebi de bulunmuyorsa, özel nedenlerle istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı … Devamını oku…İşçinin İstifası | İş Davası

Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren

EK ÖDEMEYE HAK KAZANMA KOŞULLARI ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ                                   MUVAZAA   ÖZET: Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olarak kurulabilmesi için iki işverenin bulunması, mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işin varlığı ve asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde ‘‘işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme ’’unsurunun gerçekleşmiş olması … Devamını oku…Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren