Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

İtirazın Kaldırılması Duruşması | Tahliye

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-1217 K. 2014/813 T. 22.10.2014 • İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Alacaklının İcra Talebinde Aylık Kira Bedelini Göstermek Suretiyle Ödeme Emri Düzenlettirdiği – Davalı Borçlunun Açıkça Aylık Kira Bedeline İtiraz Etmediği/Borçlunun Sonradan Aylık Kira Bedelinin Belirtilen Miktardan Daha Düşük Olduğunu Bildirmesinin İ.İ.K.’nun 63. Md. Karşısında Hüküm İfade Etmeyeceği ) • … Devamını oku…İtirazın Kaldırılması Duruşması | Tahliye

Şikayet | Satış Talebi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3794 K. 2012/5030 T. 12.9.2012 • ŞİKAYET (Sıra Cetvelinin İptali İstemi – Şikayet Olunanın Satış Masrafı Avansı Yatırmadan Yaptığı Satış Talebinin Geçerli ve Süresinde Yapılmış Sayılamayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı) • İCRA DOSYASINDA SATIŞ TALEBİNDE BULUNMAK (Satış Masrafı Avansı Yatırmadan Yapılan Satış Talebinin Geçerli ve Süresinde Yapılmış Sayılamayacağı … Devamını oku…Şikayet | Satış Talebi

Haciz Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11511 K. 2011/19028 T. 29.11.2011 • HACİZ NEDENİYLE AÇILAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davalının Davacının Adresine Giderek Bir Kısım Mallarını Haczettiği/Haczin Usuülüne Uygun Olduğu – Bir Tarafın Fakirleşmesi Diğer Tarafın Zenginleşmesi Gibi Bir Hususun Gerçekleşmediği/Davanın Reddedileceği ) • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davalının Davacının Adresine Giderek Bir Kısım Mallarını … Devamını oku…Haciz Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davası

İcra Takibi | Cebri İcra | Haciz

İCRA TAKİBİ – CEBRİ İCRA – HACİZ İcra ve İflas Hukuku hem özel hukukun hem de kamu hukukunun özelliklerini taşımakta olup, Cebri İcra Hukuku – Takip Hukuku diye de adlandırılmaktadır. Günümüzde borcunu kendi isteğiyle ödemeyen borçlu, alacaklının başvurması üzerine devletin Cebri icra organları tarafından borcunu ödemeye zorlanabilmektedir. Yani alacaklı kendisi ya da vekil tayin ettiği … Devamını oku…İcra Takibi | Cebri İcra | Haciz