Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/7778 K.2014/14859 T. 30.06.2014 YILLIK İZİN ÜCRETİ KISMİ DAVA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SEÇENEKLİ HESAPLAMA YAPILMASI Özet: Davacı tarafça açılan yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili davası kısmi dava olup, her eda davası tespit hükmünü de içermek zorundadır. Kısmi dava açılması muhtemel ek dava için bağlayıcı nitelikte olduğundan, hükme esas alının bilirkişi ra­porunda … Devamını oku…Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11890 K. 2011/13090 T. 7.12.2011 • YARALAMALI TRAFİK KAZASINA DAYALI HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat – Hakkında Kamu Davası Açılıp Mahkumiyetle Sonuçlanan Davalının Eylemi Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK’nın 459/2 Hükmü Kapsamında Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Haksız … Devamını oku…Maddi Ve Manevi Tazminat | Zamanaşımı

Ecrimisil

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/12062 K. 2011/17291 T. 3.11.2011 • ECRİMİSİL ( Kötüniyetli Şagilin Ödemekle Sorumlu Olduğu Tazminat Olup En Azı Kira Geliri En Çoğu İse Tam Gelir Yoksunluğu Olduğu – Tam Gelir Yoksunluğuna Göre Ecrimisil Belirlenirken Resmi Veriler Nazara Alınarak Belirlenecek Üründen Elde Edilecek Net Gelire Hükmedileceği) • TAM GELİR YOKSUNLUĞUNA GÖRE … Devamını oku…Ecrimisil