Bağıştan Rücu | Tapu İptali Ve Tescil Davası | Bağıştan Dönme

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2018/367 K. 2018/814 T. 7.2.2018 • BAĞIŞTAN RÜCUDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazdaki Payların Semt Spor Sahası Yapılması Koşuluyla Bağışlandığı – Bağışlama Koşulunun Davalı İdare Tarafından Yerine Getirilmeyerek Getirilme Olanağının da Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği ) • TAŞINMAZDAKİ PAYLARIN BAĞIŞLANMASI ( Semt Spor Sahası Yapılması … Devamını oku…Bağıştan Rücu | Tapu İptali Ve Tescil Davası | Bağıştan Dönme

Satış Bedelinin Ödendiğinin İspatı

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11955 K. 2012/17023 T. 6.7.2012 • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE SATIŞ BEDELİ ALACAĞI DAVASI (Satış Sözleşmesinin Yoklukla Malul Olduğu – Davacı Tarafından Talep Olunan Satış Bedelini Aşacak Mahiyette Mahkemece Hüküm Verilemeyeceği – Davacının Talebiyle Bağlı Kalınması Gereği) • TARAFLARIN TALEPLERİNE BAĞLILIK (Davacı Tarafından Talep Olunan Satış Bedelini Aşacak Mahiyetteki … Devamını oku…Satış Bedelinin Ödendiğinin İspatı

Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8000 K. 2012/8493 T. 5.7.2012 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Zorunlu Olduğu – Kayıt Maliki Davaya Dahil Edilmişse de Davacıya Kayıt Malikine Karşı Dava Açması İçin Önel Verileceği ve Açtığında Eldeki Bu Dava İle Birleştirilerek Karar Verileceği ) • SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU … Devamını oku…Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili

Ölünceye Kadar Bakma Akdi

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4179 K. 2011/4864 T. 25.4.2011 • ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Tapu İptali ve Tescil – Bakım Borçlusunun Akdi Takip Eden 6 Yılı Aşkın Süre İle Bakım Borcunu Yerine Getirdiği ve Bir Kusurunun Olmadığı/Uygun Bir İrat Tahsisi Suretiyle Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye … Devamını oku…Ölünceye Kadar Bakma Akdi