Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9406 K. 2018/9119 T. 16.4.2018 • MUVAZAA VE EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL ( Mirasbırakanın Belirtilen Tarihlerde Medeni Haklarını Kullanabilir Durumda Olup Olmadığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Ehliyetsiz Olduğu Saptanırsa Davanın Kabulü Aksi Halde Muvazaa İddiası Yönünden Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği ) • TAPU … Devamını oku…Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

Kısıtlanma Talebi | Vasi Tayini

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/2253 K. 2014/3835 T. 4.3.2014 • YAŞLILIK VE HASTALIK NEDENİYLE KISITLANMA TALEBİ ( Kısıtlanması İstenen Kişinin Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu – Adli Tıp İlgili İhtisas Kuruluna Sevk Edileceği/Muayenesi Yapılarak Resmi Sağlık Kurulu Raporuna Göre Karar Verileceği ) • KISITLANMASI İSTENEN KİŞİNİN SAĞLIK RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemece Aldırılan Raporda … Devamını oku…Kısıtlanma Talebi | Vasi Tayini