İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Devamını oku…Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5661 K. 2013/7828 T. 7.5.2013 • EĞİTİM/ÖĞRETİM GİDERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yükümlünün Borcun Tamamı Kefillerin Kefil Oldukları Döneme İlişkin Borcun Tahsiline Kadar İşleyecek Faiziyle Beraber Kefalet Limitleriyle Sınırlı Olmak Üzere Yükümlü İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği ) • KARA HARP OKULU ÖĞRENCİSİNİN OKULDAN AYRILMASI NEDENİYLE … Devamını oku…Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak

Kayyum Şerhinin Kaldırılması | Tapu iptal Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/1969 K. 2012/4695 T. 25.4.2012 • KAYYUM ŞERHİNİN KALDIRILMASI VE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kendisine Husmet Yöneltilen Kayyum Hakkında Yargılama Giderlerine Hükmedilemeceği – Harçlar Kanunu Gereğince Mal Müdürünün Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmadığı ) • YARGILAMA GİDERLERİ ( Kayyum Şerhinin Kaldırılması ve Tapu İptali ve Tescil Davası – … Devamını oku…Kayyum Şerhinin Kaldırılması | Tapu iptal Ve Tescil

Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verileceği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13503 K. 2012/13107 T. 17.4.2012 • TALEPLERİN HER BİRİ HAKKINDA KARAR VERİLECEĞİ ( Davacının Hangi Taleplerinin Reddedildiği Yargılama Giderlerinin Ne Şekilde Hüküm Altına Alındığı ve Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğu Yasanın Emredici Hükmüne Rağmen Açıkça Belirtilmemesinin İsabetsizliği ) • GEREKÇELİ KARAR ( Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı … Devamını oku…Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verileceği

Çalışmaların Tespiti Talebi | Avukatlık Ücreti

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11348 K. 2011/7840 T. 10.10.2011 • KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ TALEBİ ( Kısmen Kabul Edildiği/Davalılar Yararına da Avukatlık Ücretine Hükmedileceği – Davacı Yararına Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Alınacağı ) • AVUKATLIK ÜCRETİ/YARGILAMA GİDERLERİ ( Kuruma Eksik Bildirilen Çalışmaların Tespiti Talebinin Kısmen Kabul Edildiği – Davalılar … Devamını oku…Çalışmaların Tespiti Talebi | Avukatlık Ücreti

Tapu İptali Ve Tescil | Görevsizlik Yetkisizlik | Yargılama Giderleri

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7496 K. 2011/7761 T. 27.12.2011 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Görevsizlik Yetkisizlik Nedeniyle Reddine veya Davanın Nakline ya da Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğinde Yargılama Giderleri Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemece Hüküm Altına Alınmasının Zorunlu Olduğu ) • GÖREVSİZLİK / YETKİSİZLİK ( Nedeniyle Reddine veya Davanın Nakline … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Görevsizlik Yetkisizlik | Yargılama Giderleri

Vekalet Ücreti

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3230 K. 2011/5252 T. 3.5.2011 • MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil – Davanın Ölü Davalının Taraf Ehliyetinin Bulunmaması Nedeni İle Reddinde Gerekmediği Halde Taraf Durumuna Getirilen Mirasçının Yargılama Sırasında Yaptığı Keşif Tanık Gideri Gibi Diğer Masrafların Tamamının Yasal Olarak Mirasçılara Ödenmesi Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE … Devamını oku…Vekalet Ücreti