Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

T.C.YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2014/15004 K.2014/17813 T.05.06.2014 DEĞER KAYBINDAN DOĞAN TAZMİNAT AYIPLI/EKSİK İFA AÇIK/GİZLİ AYIP AYIP İHBARI SOSYAL TESİS ALANLARI DAVA SÜRESİ Özet:Satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı Kanun ’un 4. maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan … Devamını oku…Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku

T.C.YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/1851 K.2013/3031 T.20.02.2013 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK İFLASIN ERTELENMESİ KARARI Özet: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibin aynı alacak için düzenlenen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmeyeceği, iflasın ertelenmesi kararı ya da kambiyo senedine dayalı alacak için ipotek verilmiş olsa … Devamını oku…İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku

Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren

EK ÖDEMEYE HAK KAZANMA KOŞULLARI ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ                                   MUVAZAA   ÖZET: Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olarak kurulabilmesi için iki işverenin bulunması, mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işin varlığı ve asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde ‘‘işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme ’’unsurunun gerçekleşmiş olması … Devamını oku…Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren

Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz

  Belirsiz Alacak Davası        Belirsiz alacak davası kanunumuzda şöyle düzenlenmiştir. HMK M.107. maddede belirsiz alacak davası ;      “ (1)Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası … Devamını oku…Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/3951 K. 2014/14922 T. 27.10.2014 • ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Temyiz İnceleme Tarihinden Önce Türk Medeni Kanunu’nun 303/2 ve 303/4 Md.leri Hakkındaki İptal Kararları Yürürlüğe Girmiş Olduğundan Artık Yasada Çocuk İçin Hak Düşürücü Süre Bulunmadığı ) • BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Temyiz … Devamını oku…Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

Katılma Alacağı Davası | Mal Paylaşımı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15038 K. 2014/14699 T. 10.7.2014 • KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Zamanaşımı Bakımından Taraflar Arasındaki Boşanmaya Dair İlamın Kesinleştiği Tarih Dikkate Alınarak Tarafların Bildirdikleri Deliller Toplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği ) • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Bakımından 6098 S. TBK’nun 146. Md. Hükmünde Yer Alan On Yıllık … Devamını oku…Katılma Alacağı Davası | Mal Paylaşımı

Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Nafaka Hükmüne Uymamak | Ceza Davası

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2005/16-161 K. 2005/145 T. 29.11.2005 • NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Sanığa İsnad Edilen Suçun İİK Uyarınca Suç Tarihindeki Düzenlemeye Göre 10 Günden 3 Aya Kadar Hafif Hapis Daha Sonra Yapılan Değişiklikle de 3 Aya Kadar Tazyik Hapsini Gerektirmesi ) • ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümdeki Ceza Miktarı … Devamını oku…Nafaka Hükmüne Uymamak | Ceza Davası

Sahte Fatura Kullanma Suçu | Ceza Davası

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/11-297 K. 2014/61 T. 11.2.2014 • SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S.K. Lehe Olduğu – İçtimaya Tabi Suçlardan Biri Hakkındaki Hüküm Bozulduğu ve Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Dava Düştüğünden Kalan 17 Ay 15 Gün Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesi Mümkün Hale Geldiği ) • CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Son … Devamını oku…Sahte Fatura Kullanma Suçu | Ceza Davası

Rücuen Tazminat Davası | İş Kazası

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5382 K. 2013/14486 T. 27.6.2013 • RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan – Sigorta İl Müdürlüğü’nün Dava Açmaya Yetkili Bir Organ Olup Olmadığının Konuya Dair Kurum Mevzuatı da İrdelenerek Usulünce Yapılacak Araştırmayla Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞ KAZASI ( Rücuen Tazminat Davası – Sigorta İl Müdürlüğü’nün Dava … Devamını oku…Rücuen Tazminat Davası | İş Kazası