İşe İade | Feshin Son Çare Olması İlkesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/28967 K. 2017/17887 T. 9.11.2017 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacının Daha Önce Çalıştığı Davalı Şirket İle Organik Bağ İçerisinde Olan Dava Dışı Şirkette İstihdam İmkanı Olup Olmadığının Tayini Yönünden Araştırma Yapılarak Feshin Son Çare Olma İlkesinin Tutarlı Şekilde Uygulandığının Denetime Uygun Şekilde Ortaya Konması Gerektiği ) … Devamını oku…İşe İade | Feshin Son Çare Olması İlkesi

İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/275 K. 2018/56 T. 11.1.2018 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Mahkemece Davacının Asıl İşveren Davalı Bakanlığa Bağlı İşyerinde Mevsimlik Olarak Çalışması ve Hizmet Alım Sözleşmesinin Öngörülen İşin Süresinin Sona Ermesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu) • ALT İŞVERENLİK … Devamını oku…İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/33047 K. 2017/626 T. 23.1.2017 • HAFTA TATİLİ ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tanığı Davacının Haftanın Her Günü Çalıştığını Davalı Tanığı Sitede 5 Kapıcı Olduğunu Davacının Sıra Kendisine Geldiğinde Pazar Günleri Çalıştığını Beyan Ettiği – Davacı Tanığının Beyan Ettiği Sürelerde Davacının Her Hafta Tatilinde Çalıştığı Öncesinde 5 Haftada 1 Hafta … Devamını oku…Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6603 K. 2017/8511 T. 13.4.2017 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İSTEMİ ( Kapıcı Olarak Çalışma – Davacının Çalışma Düzeni İşyerinde 44 Daire Bulunduğu Servis Hizmeti Verilmediği Bahçe İşi Yapılmadığı ve Ara Dinlenme Yapılan İşin Niteliği Nazara Alınarak Belirlenerek Sonuca Gidileceği ) • KAPICI OLARAK ÇALIŞMA ( İşlerin Yapıldığı Vakitler Arasında … Devamını oku…Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5199 K. 2013/4685 T. 14.3.2013 • HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı – Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gerektiği ) • MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 … Devamını oku…Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat | Haksız Tahrik İndirimi

Tedbir Nafakası

          TEDBİR  NAFAKASI Boşanma davası (veya ayrılık davası da olabilir) devam ederken, kadının ve çocukların geçimi için hakim tarafından belirlenen nafaka tedbir nafakasıdır. Boşanma ya da ayrılık davasında hakim, kanun gereğince davanın devamı süresince gerekli bulunan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin malların yönetimine,çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri kendiliğinden almaktadır. Boşanma davası sırasında,  … Devamını oku…Tedbir Nafakası

Boşanma Davaları | Boşanma | Avukat Bedriye İclal Poyraz

BOŞANMA   DAVALARI   Aile hukuku alanında günümüzde en çok karşılaşılan davalardan birisi de boşanma davalarıdır. Bu nedenle genellikle taraflar, boşanma öncesi aile hukuku alanında da  görev alan halk arasındaki tabiriyle bir boşanma avukatı tarafından bilgilendirilmeyi istemektedirler. Özellikle boşanmanın sonuçlarına ya da boşanma davalarına ilişkin pek çok soru avukatlara yöneltilmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin … Devamını oku…Boşanma Davaları | Boşanma | Avukat Bedriye İclal Poyraz