Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2017/241 K. 2017/1307 T. 11.10.2017 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi – Davacının İşyerinde Çalışmış İşyeri Çalışma Koşullarını ve Davacının Çalışma Saatlerini Bilebilecek Durumda Olan Tanıkları Vasıtasıyla Fazla Çalışma Yaptığını İspatladığı/Tanıkların İşyerinde Çay Molası Olduğu Beyanları Üzerinden Ara Dinlenme Süresinin 1,5 Saat Kabul … Devamını oku…Fazla Mesai Ücreti | Faiz Hesabı | Organik Bağ

Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2015/19348 K.2017/25150 T.20.11.2017 HAKLI FESİH (Davacı ve Arkadaşının Gece Yarısı İşyerine Alkollü Gelerek İşyeri Huzur ve Sükununu Bozduğu Ertesi Gün de İşe Devam Etmediği – Davacının Bu Davranışları 4857 S. İş Kanunu’nun 25/II Uyarınca Açıkça İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği) KIDEM VE İHBAR … Devamını oku…Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/33047 K. 2017/626 T. 23.1.2017 • HAFTA TATİLİ ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tanığı Davacının Haftanın Her Günü Çalıştığını Davalı Tanığı Sitede 5 Kapıcı Olduğunu Davacının Sıra Kendisine Geldiğinde Pazar Günleri Çalıştığını Beyan Ettiği – Davacı Tanığının Beyan Ettiği Sürelerde Davacının Her Hafta Tatilinde Çalıştığı Öncesinde 5 Haftada 1 Hafta … Devamını oku…Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6603 K. 2017/8511 T. 13.4.2017 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İSTEMİ ( Kapıcı Olarak Çalışma – Davacının Çalışma Düzeni İşyerinde 44 Daire Bulunduğu Servis Hizmeti Verilmediği Bahçe İşi Yapılmadığı ve Ara Dinlenme Yapılan İşin Niteliği Nazara Alınarak Belirlenerek Sonuca Gidileceği ) • KAPICI OLARAK ÇALIŞMA ( İşlerin Yapıldığı Vakitler Arasında … Devamını oku…Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ  İŞÇİNİN 24 SAATLİK ÇALIŞMASI                                     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   ÖZET: İşyerinde 24 saat çalışıp, 24 saat dinlenen işçinin fazla mesai ücretleri hesaplanmalıdır. Y.7. HD E.2013/4248 K.2013/11438 T.25.06.2013      Davacı davacının davalıya ait Fındıkpınarı Kasabasında bulunan petrol istasyonunda seyyar akaryakıt satım işi yapan tankerde şoför olarak çalıştığını belirterek tazminat, işçinin alacakları ve fazla … Devamını oku…Fazla Çalışma Ücreti | İş Davası

Fazla Çalışma | İş Davası

     FAZLA ÇALIŞMA                                       UYGULANACAK  İLKELER Y.7.HD. E.2013/2900 K.2013/7458 T.24.04.2013 ÖZET:Fazla çalışma süreleri belirlenirken;dört saat ve kısa süreli çalışmalarda 15 dakika,dört saatten fazla yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil)olan süreli işler için en az ½ saat,yedi buçuk saati açan ve on bir saate kadar (on bir saat dahil)olan süreli işler için 1 … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8927 K. 2013/16396 T. 28.10.2013 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Alabileceği Ücret Yaptığı İş Kıdemi İşçinin Eğitim Durumu Gibi Özellikleri Yazılarak İşçi ve İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Araştırılıp Gelen Cevabi Yazıların ve Dosya İçeriği Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği ) • ÜCRETİN TESPİTİ ( İşçilik … Devamını oku…İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti

İşçi Ücreti | Emsal Ücret

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2010/19024 K. 2012/28002 T. 10.9.2012 • HATALI ŞEKİLDE ÖDENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ TAHSİLİ ( İşçinin Aylık Ücretinin Belirlenebilmesi Amacıyla İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre ve İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Sendikalarla İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılması Gerektiği ) … Devamını oku…İşçi Ücreti | Emsal Ücret

Miras Taksim Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4810 K. 2012/1143 T. 23.2.2012 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro İşlemlerinden Sonra Tapulu Taşınmazlar İçin Vaki Olacak Miras Taksim Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Yapılması Gerektiğine İlişkin Kanun Hükmü Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddi Gerektiği ) • TAKSİM ( Tapu İptali ve Tescil – Murisin Ölümünden Sonra Kadastrodan Önce Tapusuz … Devamını oku…Miras Taksim Sözleşmesi