Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

EFROSİNİ YORGİYADİS / TÜRKİYE DAVASI 48057/99 Strazburg 19 EKİM 2004 USULİ İŞLEMLER Dava, Efrosini Yorgiyadis ( “başvuran” ) isimli bir Türk vatandaşı tarafından AİHS’nin 34. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Haklan Komisyonu’na (“Komisyon”), 5 Nisan 1999 tarihinde Türkiye aleyhine 48057/99 no ile yapılan başvurudan kaynaklanmaktadır. Mahkeme, 28 Ocak 2003 tarihinde başvurunun kısmi kabul edilemez olduğuna ve … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2010/15034 K. 2011/10280 T. 28.11.2011 • VEKALET ÜCRETİ ( Dava Sonundaki Kararla Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu – Bu Ücret İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemeyeceği ve Haczedilemeyeceği ) • TAKAS MAHSUP ( Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu – … Devamını oku…Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu