Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

KONUT KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME ERKEN ÖDEME TAZMİNATI               Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı meblağın tamamını ya da bir taksit miktarından az olmamak kaydıyla herhangi bir tutarı vadeden önce öderse; erken ödenen bu miktara göre konut finansmanı kuruluşu indirim yapmakla yükümlü kılınmıştır. Faiz oranının sabit olarak belirlendiği durumlarda; sözleşmede yer … Devamını oku…Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2013/3609 K. 2015/453 T. 14.1.2015 • SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Şirket Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediğini Ancak Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği – Şirket Ortağı Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Kendisine Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği/Mahkemece Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği … Devamını oku…Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

Yasak Avlanan Hayvanın Canlı Olması | Maddi Tazminat | Hayvan Hakları

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-40 K. 2010/54 T. 3.2.2010 • USULSÜZ VE KAÇAK AVLANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Olay Tarihindeki Esaslara Göre Davalının Yol Açtığı Zarar Nedeniyle Ödemesi Gereken Tazminat Bedellerini Belirlemek Gerektiği ) • MADDİ TAZMİNAT ( Usulsüz ve Kaçak Avlanma Nedeniyle – Olay Tarihindeki Esaslara Göre Davalının Yol Açtığı Zarar … Devamını oku…Yasak Avlanan Hayvanın Canlı Olması | Maddi Tazminat | Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Kanunu

  KANUN NO: 5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kabul Tarihi: 24 Haziran 2004 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Temmuz 2004 – Sayı: 25509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç   MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, … Devamını oku…Hayvanları Koruma Kanunu