Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/33047 K. 2017/626 T. 23.1.2017 • HAFTA TATİLİ ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tanığı Davacının Haftanın Her Günü Çalıştığını Davalı Tanığı Sitede 5 Kapıcı Olduğunu Davacının Sıra Kendisine Geldiğinde Pazar Günleri Çalıştığını Beyan Ettiği – Davacı Tanığının Beyan Ettiği Sürelerde Davacının Her Hafta Tatilinde Çalıştığı Öncesinde 5 Haftada 1 Hafta … Devamını oku…Hafta Tatili Alacağı | İspat Yükü

Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6603 K. 2017/8511 T. 13.4.2017 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İSTEMİ ( Kapıcı Olarak Çalışma – Davacının Çalışma Düzeni İşyerinde 44 Daire Bulunduğu Servis Hizmeti Verilmediği Bahçe İşi Yapılmadığı ve Ara Dinlenme Yapılan İşin Niteliği Nazara Alınarak Belirlenerek Sonuca Gidileceği ) • KAPICI OLARAK ÇALIŞMA ( İşlerin Yapıldığı Vakitler Arasında … Devamını oku…Fazla Çalışma Alacağı | Kapıcı Olarak Çalışma | İşçilik Alacakları

Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24338 K. 2017/18249 T. 15.11.2017 • MENFİ TESPİT VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebi – İşçinin İşverene Verdiği Zarar Senet Bedelinden Az İse Senet Bedelinden Zarar Miktarı Mahsup Edilmeli Kalan Miktar Yönünden İşçinin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği/Mahsubun Yapılabilmesi İçin İşçinin İşverene Verdiği Zararın … Devamını oku…Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2504 K. 2015/3270 T. 4.3.2015 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı – Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği ) • MİRASBIRAKANIN NÜFUS KAYITLARI ( Lehine … Devamını oku…Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

İşe İade | Feshin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11615 K. 2014/29091 T. 2.10.2014 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( İşe İade İstemi – Davacının Davranışının İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açacağı ve Çalışma Düzeninin Etkileyeceği Açık Olup İşverence Gerçekleştirilen Feshin Geçerli Nitelikte Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞE İADE İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi – … Devamını oku…İşe İade | Feshin Geçersizliği

Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/22566 K. 2014/18826 T. 21.10.2014 • KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Faiz Miktarının Belirlenmesi – Bilirkişinin Raporunda Ziraat Bankası Oranları Yerine Nereden Tespit Edildiği Anlaşılamayan Halk Bankası Oranlarına Göre Hesaplama Yaptığı Mahkemece Buna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacaklı Tarafa da Banka İsimlerini Bildirmesi İçin Süre ve İmkan Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Kıdem Tazminatı

İflas Kararı Verilen Şirketin Hacizli Malları

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/686 K. 2014/3661 T. 12.2.2014 • İFLAS KARARI VERİLEN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Satılmış Bulunan Hacizli Malların Paralarının Paylaştırılmasının İflas Masası Tarafından Paylaştırılması Kararına İtiraz – İflas Kararı Verilmeden Satışı Yapılan Hacizli Mallardaki Usul) • İFLAS KARARI VERİLMEDEN SATILAN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Haczi Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması Gereği – Arta Kalan … Devamını oku…İflas Kararı Verilen Şirketin Hacizli Malları

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2013/23857 K. 2013/20559 T. 2.10.2013 • İŞE İADE DAVASI ( Şirket Organizasyonunun Yeniden Yapılandırılarak Küçültülmesine Karar Verilmesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshedildiği – Fesih Sebebine Göre Bilirkişi Heyeti Tarafından Yapılan İncelemenin Uyuşmazlığı Aydınlatmaya Yeterli Olmadığı ) • İŞLETMESEL KARAR ( İstihdam Fazlalığının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı İşverenin İşletmesel Kararı Tutarlı Uygulayıp … Devamını oku…İşe İade Davası

İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8387 K. 2013/14463 T. 4.7.2013 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Sunduğu Hekim Raporu Davacının Oturuma İstemi Dışında Katılamadığını Gösterdiğinden ve İki Haftalık Süre İçinde Bu Durum Mahkemeye Usulüne Uygun Bildirildiğinden Dilekçenin Eski Hale Getirme İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği ) • İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi … Devamını oku…İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4638 K. 2013/20326 T. 13.11.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigorta Sözleşmesine Dayalı – Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceği Sözleşmede Düzenlenmiş Olup Temerrüt Tarihinin Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği ) • DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası – Temerrüt Tarihinin Sözleşme Hükmüne … Devamını oku…Tazminat Davası