Fazla Çalışma | İş Davası

     FAZLA ÇALIŞMA                                       UYGULANACAK  İLKELER Y.7.HD. E.2013/2900 K.2013/7458 T.24.04.2013 ÖZET:Fazla çalışma süreleri belirlenirken;dört saat ve kısa süreli çalışmalarda 15 dakika,dört saatten fazla yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil)olan süreli işler için en az ½ saat,yedi buçuk saati açan ve on bir saate kadar (on bir saat dahil)olan süreli işler için 1 … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1506 K. 2013/10620 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Alt ve Asıl İşveren İlişkisi – Alt ve Asıl İşverenin Birlikte İstihdam Edip Etmediklerinin Belirleneceği – Davalı ile Davacının İşvereni Gözüken Şirket İlişkilerinin Araştırılacağı ) • İŞVERENLERİN BİRLİKTE İSTİHDAM İLİŞKİSİ ( Yerel Mahkemece Araştırılacağı … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesi Feshinin Geçersizliği

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/22940 K. 2013/117 T. 14.1.2013 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN KABİN MEMURU ( Davacı İşçinin Sık Sık Rahatsızlandığı/Her Yıl Rapor Aldığı – Bu Durumun İş Yerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı/İşe İade Davasının Reddine Karar Verileceği ) • İŞ İLİŞKİSİNİN İŞVEREN AÇISINDAN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ ( Davacının TİS’e Bağlı … Devamını oku…İşe İade Davası