Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/3442 K. 2006/9603 T. 15.6.2006 • AĞIR YA DA EŞİT KUSUR ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULU ( Davacının Gelirinin Zabıta Kanalıyla Araştırılıp Bu Gelirin Kendisini Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağının Tartışılması Gereği ) • … Devamını oku…Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17509 K. 2013/21002 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ AÇILAN TAZMİNAT İSTEKLERİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – Nispi Harca Tabi Davalarda Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Dava Açılmadan Ödendiği/Peşin Nispi Harç Tamamlatılmadan İşin Esasının İncelenemeyeceği ) • EV EŞYALARI ( Davacı Kadının Kişisel Malı Olduğunu Kanıtlayamadığı – … Devamını oku…Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

Boşanma | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12250 K. 2012/18889 T. 5.7.2012 • TEDBİR NAFAKASI (Davalı-Davacı Kadın Yararına Kocanın İlk Boşanma Davasını Açmış Olduğu Tarihten Geçerli Olmak Üzere Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerekirken Kadının Açmış Olduğu Karşı Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilemeyeceği) • KARŞI DAVA AÇMIŞ KADINA TEDBİR NAFAKASI (Kocanın İlk Davayı Açmış Olduğu Tarihten Geçerli Olmak Üzere … Devamını oku…Boşanma | Hakkaniyet İlkesi

İtirazın İptali | Faiz Ve KDV Alacağı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6598 K. 2011/11277 T. 20.10.2011 • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Bedellerinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Sözleşmede Kararlaştırılan Temerrüt Faizi İle Tahsili Gerekeceği – Kira Tespit Kararının Kesinleşme Tarihinden Kiracı Tarafından Kira Farklarının Ödendiği Tarihe Kadar Bu Oranda Faiz Uygulanması Gerekirken Yasal Faiz Uygulanamayacağı ) • FAİZ VE KDV ALACAĞI ( … Devamını oku…İtirazın İptali | Faiz Ve KDV Alacağı

Maddi ve Manevi Tazminat | Yoksulluk Nafakası | İştirak Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/2742 K. 2011/5523 T. 29.3.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten Geçerli Olacak Şekilde Yasal Faize Hükmedilmesi Gerekirken Faizin Tazminatlara İlişkin Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren Başlatılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Gelecek Yıllarda Ne Miktarda Ödeyeceğinin Karara Bağlanması İstendiği – Bu … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Yoksulluk Nafakası | İştirak Nafakası