Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2504 K. 2015/3270 T. 4.3.2015 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı – Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği ) • MİRASBIRAKANIN NÜFUS KAYITLARI ( Lehine … Devamını oku…Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET  ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ  Y.3.HD E.2011/18428 K.2012/1370 T.23.01.2012 ÖZET:Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı  bulunmaktadır. Bu nedenle ortaklığın tasfiyesini isteme hakkı dışındaki tüm işlemlerde ortakların oybirliğiyle karar almaları ve birlikte hareket etmeleri zorunludur.Ancak, ortaklığa ilişkin hakların koruma eylemleri her bir ortak tarafından tek başına yapılabilir.       Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde … Devamını oku…Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

                           T.C.        YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E.2012/22537 K.2013/2399 T.18.02.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAK TAŞINMAZA BİNA YAPILMASI ZAMANAŞIMI Özet: Tarafların elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine göre ortak bulundukları taşınmaz ile paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş bulundukları taşınmazların taraflara intikal ettiği sırada davacı hafriyat çalışması yaptırdığını ileri sürmüştür. Bu çalışmaların … Devamını oku…Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

Ecrimisil İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10035 K. 2014/14113 T. 15.9.2014 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmeli Somut Emsaller İncelenerek Taşınmazın Tamamı İçin Dava Konusu Ecrimisil İstenilen İlk Dönemi Başlangıç Tarihi Olarak Baz Alınarak Bilirkişilerce İlk Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmesi Gerektiği ) • SONRAKİ DÖNEM ECRİMİSİL ( Bu Miktara ÜFE Oranının Tamamının … Devamını oku…Ecrimisil İsteği

Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17778 K. 2013/1349 T. 31.1.2013 • FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Taşınmazın Satın Alındığı Tarihten İtibaren 6 Aylık Yasal Süre Geçmeden Dava Açılmış Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmişse de Davalının Fuzuli İşgalci Olduğu Beyan Edilerek Tahliye İstenildiğinden Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verileceği ) • TAHLİYE ( Fuzuli … Devamını oku…Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13298 K. 2012/13965 T. 28.11.2012 • İNANÇLI İŞLEME DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Karşı Davacı Vekilince İki Adet Mutabakat Belgesi Sunulduğu/Adli Belge İncelemesi Yapılacağı – Taşınmazın Kredi Borcunun Ödendiği İddiası Karşısında Bankalara Yazı Gönderileceği ) • MUTABAKAT BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalı Karşı Davacı … Devamını oku…İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

Ecrimisil | İntifadan Men

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12099 K. 2012/16779 T. 4.7.2012 • ECRİMİSİL ( Paydaşların Kural Olarak İntifadan Men Edilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemeyecekleri – Davacı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinde İntifadan Men Olgusunun Gerçekleştiği ) • İNTİFADAN MEN KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( Ecrimisil İstenen Süreden Önce Davacı Paydaşların Davaya Konu Taşınmazlardan ya … Devamını oku…Ecrimisil | İntifadan Men

Ecrimisil | Yargı Harcı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12524 K. 2012/16802 T. 4.7.2012 • ECRİMİSİL TALEBİ ( Kayyumun Yargı Harcından Muaf Olmadığı – Harç Yatırılmadan Açılan Davanın Eksiklik Giderilmeden Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı ) • HARÇTAN MUAFİYET ( Kayyumun Yargı Harcından Muaf Olmadığı/Harç Yatırılmadan Açılan Davanın Eksiklik Giderilmeden Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı – Ecrimisil Talebi ) • YARGI HARCI … Devamını oku…Ecrimisil | Yargı Harcı