Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Vasiyetnamenin İnfazı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17523 K. 2011/18749 T. 24.11.2011 • VASİYETNAMENİN İNFAZI YA DA TENFİZİ (“Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek Buna Göre Taksimine” Şeklinde Kısa Kararla Çelişik Hüküm Verildiği – Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Bozma Nedeni Olduğu) • TENKİS HAKKI (Vasiyetnameni İnfazı ya da Tenfizi – “Vasiyetnamenin Davacının Tenkis Hakkı Gözetilerek … Devamını oku…Vasiyetnamenin İnfazı

Çocuğu Öldürülenin Manevi Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4991 K. 2012/7229 T. 25.4.2012 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Boşandığı Eşinin Velayetinde ve Müşterek Çocukları Olanı Eski Eşinin Silahla Öldürdüğünü Belirterek Manevi Tazminat İstemi – Olayın Gelişim Biçimi Eylemin Tahrik Sonucu İşlenmesi İle 40.000 TL Tazminata Hükmedilmesinin Fazla Olduğu ) • ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLENİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ … Devamını oku…Çocuğu Öldürülenin Manevi Tazminat Talebi