Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5525 K. 2015/4991 T. 8.4.2015 • ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği – İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki … Devamını oku…Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5326 K. 2014/16067 T. 10.7.2014 • DAVALI / KARŞI DAVACI YARARINA İKİ AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının Reddedilip Davalı/Davacı Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edildiği – Davalı/Davacı Koca Yararına İki Ayrı Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • BOŞANMA DAVASI ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının … Devamını oku…Boşanma Davası | Manevi Tazminat

Nafakanın Tefe Tüfe Oranında Artırılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2193 K. 2013/21994 T. 26.9.2013 • TALEPLE BAĞLILIK (Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu – Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği) • YARDIM NAFAKASI (Davalı-Davacının Yardım Nafakası İçin Her Yıl Artış Talebi Bulunmadığı Gözetilmeden Yardım Nafakasının Her Yıl Tefe ve Tüfe Oranında Artırılmasına Karar Verilmesinin Doğru … Devamını oku…Nafakanın Tefe Tüfe Oranında Artırılması

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15884 K. 2013/14731 T. 31.10.2013 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talebin Kısmen Kabulü Halinde Davalı Açısından Vekalet Ücretinin 1/5’inin Uygulanacağı – Davacılar Yönünden Ayrı Olarak Tam Nispi Vekalet Ücreti Uygulanacağı ) • AVUKATLIK ÜCRETİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacının Talebinin Kımen Kabul Edildiği – Her Davacı İçin Ayrı … Devamını oku…Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17084 K. 2013/1344 T. 30.1.2013 • ÖNALIM HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Yargılama Sırasında Payın Davalı Tarafından Davacıya Devredildiği/Davanın Konusuz Kaldığı – Davacının Dava Açıldığı Tarihte Dava Açmakta Haklı Olmasına Göre Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği ) • DAVANIN … Devamını oku…Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili

Boşanma Davasının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12079 K. 2012/32071 T. 27.12.2012 • KOCANIN DAHA ÖNCEDEN AÇTIĞI BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( Bundan Sonra Davacı Kadından Kaynaklanan Bir Kusurun Varlığının İspatlanamadığı – Kocanın Tam Kusurlu Olduğu/Kadının Maddi Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verileceği ) • KOCANIN TAM KUSURLU OLMASI ( Tarafların Biraraya Gelmedikleri/Kocanın Evlilik Birliği İçerisinde Çalışmadığı/Birlik Görevini … Devamını oku…Boşanma Davasının Kesinleşmesi

Boşanma Davası | Nafaka | Tazminat | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12611 K. 2013/147 T. 14.1.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davacı Kadın ve Yanında Kalan Çocuk Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedileceği – Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesinin Dikkate Alınacağı ) • TARAFLARIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU ( … Devamını oku…Boşanma Davası | Nafaka | Tazminat | Hakkaniyet İlkesi

Boşanma | Fiziksel Şiddet | Sadakatsiz Davranışlar

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13059 K. 2013/295 T. 14.1.2013 • KOCANIN EŞİNE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMASI ( Kocanın Güven Sarsıcı Davranışlarına Karşılık Kadının Sadakatsiz Davranışlarda Bulunduğu – Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu/Kocanın Daha Ağır Kusurlu Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği ) • KOCANIN SIK SIK ALKOL ALARAK ÇEVREYİ RAHATSIZ ETMESİ ( Kocanın Güven Sarsıcı Davranışlarına … Devamını oku…Boşanma | Fiziksel Şiddet | Sadakatsiz Davranışlar

Aile Konutu | Vekalet Ücreti

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6736 K. 2013/2078 T. 28.1.2013 • AİLE KONUTU ( Banka Lehine Konan İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harcın Yargılama Sırasında Tamamlandığı/Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmemiş Olmakla Beraber Mahkemece Dava Kabul Edildiğinden Bu Miktar Üzerinden Davayı Vekil İle Takip Eden Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği ) … Devamını oku…Aile Konutu | Vekalet Ücreti

Dava Koşulu Eksikliği

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11051 K. 2012/15540 T. 20.9.2012 • İDARİ NİTELİKTEKİ DAVANIN HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( İdari Yargı Alanına Giren Davanın Dava Koşulu Eksikliğine Dayalı Olarak Usulden Reddine Karar Verileceği ) • ADLİ YARGIDA AÇILAN İDARİ NİTELİKTEKİ DAVA ( Sürece İlişkin Olarak 6100 S.K. ve 2577 S.K.’da Birbirini Tamamlayan Düzenlemeler Yer Aldığı … Devamını oku…Dava Koşulu Eksikliği