İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/275 K. 2018/56 T. 11.1.2018 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Mahkemece Davacının Asıl İşveren Davalı Bakanlığa Bağlı İşyerinde Mevsimlik Olarak Çalışması ve Hizmet Alım Sözleşmesinin Öngörülen İşin Süresinin Sona Ermesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu) • ALT İŞVERENLİK … Devamını oku…İşçilik Alacakları | Asıl İşverenin Sorumluluğu | Hizmet Alım Sözleşmesi

Velayetin Değiştirilmesi | Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13962 K. 2015/17285 T. 5.10.2015 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Bu Davalarda Re’sen Araştırma İlkesi Geçerli Olup Düzenlemede Ana ve Babanın İstek ve Tercihlerinden Önce Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişimi Önem ve Öncelik Taşıyacağı – Velayet Hakkına Sahip Olanın “Davayı Kabul” Açıklaması Bu … Devamını oku…Velayetin Değiştirilmesi | Velayet Davası

Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4025 K. 2014/14624 T. 11.11.2014 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme – Davalının Davacıya Konut Amaçlı Taşınmaz Sattığı ve Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • GÖREVLİ MAHKEME ( … Devamını oku…Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20736 K. 2010/21206 T. 15.12.2010 • KAZANÇ KAYBINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliği İçinde Çalışmasına Kocasının İzin Vermediğini İddia Ederek – Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Talep Genel Hükümlerden Kaynaklanmakta Olup İnceleme Görevi de Genel Mahkemelere Ait Olduğu ) • EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASINA KOCASININ İZİN VERMEDİĞİ … Devamını oku…Boşanma | Kazanç Kaybına Dayalı Maddi Tazminat

Nüfus Kaydında Doğum Yılı Düzeltilmesi

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/13734 K. 2013/14085 T. 24.10.2013 • NÜFUS KAYDINDA DOĞUM YILI DÜZELTİLMESİ ( 1965’in 1947 Olarak – 25 Yaşından Sonra Tıbben Yaş Tespiti Mümkün Olmadığı Gibi Doğum Tarihi İle Tanıkların Dinlendiği Tarih Arasında Uzun Bir Zaman Geçtiği Beyanlarda Yanılgı Olabileceği/Reddi Gerektiği ) • DOĞUM YILININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( 1965’in … Devamını oku…Nüfus Kaydında Doğum Yılı Düzeltilmesi

Boşanma | Ruhsal Rahatsızlık

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18326 K. 2014/18 T. 13.1.2014 • BOŞANMA ( Davacının Ruhsal Rahatsızlığının İleri Sürüldüğü/Delille Doğrulandığı – Davacı Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı/Bu Hususun Ön Sorun Sayılabileceği ) • DAVA ŞARTI ( Tarafların Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmalarının Dava Şartlarından Olduğu – Boşanma Davası ) • TARAF VE … Devamını oku…Boşanma | Ruhsal Rahatsızlık

Velayetin Kaldırılması Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/8918 K. 2010/114 T. 11.1.2010 • VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI ( Bulunmadığı Halde Velayet Hakkının Tamamen Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Hüküm Tesis Edilemeyeceği – Çocuğun Korunması ve Menfaatine İlişkin Önlemlerin Alınması Gerektiği Hal ) • ÇOCUĞUN MENFAATİ VE GELİŞMESİNİN TEHLİKEYE DÜŞMESİ ( Hakimin Çocuğun Korunması İçin Uygun Önlemleri Alacağı … Devamını oku…Velayetin Kaldırılması Davası

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4018 K. 2013/5799 T. 15.4.2013 • SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hükmün Sonuç Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği ) • HÜKMÜN … Devamını oku…Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil

Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5421 K. 2013/13789 T. 11.4.2013 • ÇEKLERİN BANKAYA YASAL SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLDİĞİNE DAİR ŞERH BULUNMADIĞI ( Alacaklının Takip Borçlusuna Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği – Belgeler Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediğinden Kambiyo Takibi Yapılamayacağı ) • ÇEKLER HAKKINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İbraz Yerine Geçmeyeceği … Devamını oku…Çekler Hakkında Verilen İhtiyati Haciz Kararı

Borçlu Olmadığının Tespiti

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4072 K. 2013/5180 T. 27.3.2013 • BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya Ait Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapıldığı – Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti – Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya … Devamını oku…Borçlu Olmadığının Tespiti