Hakaret | Alenen Hakaret | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/33536 K. 2015/569 T. 8.1.2015 • HAKARET SUÇU ( Katılan Beyanlarındaki Çelişkinin Giderilmesi – Katılanların Soruşturma Aşamasında Sanığın ” İnsene Lan Ne Diyorsun Lan” Biçiminde Sözler Söylediğini Belirttiği Sinkaflı Küfürden Söz Etmediği/Kovuşturma Aşamasında Sinkaflı Küfrettiğini Belirttiği – Mahkemece Hangi Anlatımın Hangi Sebeple Üstün Tutulduğu Yöntemince Açıklanmadan Karar Verilemeyeceği ) … Devamını oku…Hakaret | Alenen Hakaret | Ceza Davası

Tehdit | Birden Fazla Kişi İle Tehdit Etme

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/3454 K. 2015/5938 T. 5.2.2015 • BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE TEHDİT ETME İRADESİ ( Sanığın Katılana Kafasını Sallayarak “Sizinle Sonra Görüşürüz” Dediği – Diğer Sanığın da “Biz Evi Sizden Almayı Biliriz Siz Kendinizi Düşünmüyorsanız Çocuğunuzu da Mı Düşünmüyorsunuz” Dediği/Mahkemece Yetersiz Gerekçeyle T.C.K.’nun 106/2-C Md. Uyarınca Hüküm Kurulamayacağı – Birlikte … Devamını oku…Tehdit | Birden Fazla Kişi İle Tehdit Etme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/11860 K. 2014/2963 T. 10.2.2014 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği ) … Devamını oku…Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/4420 K. 2014/24366 T. 9.7.2014 • HAKARET DAVASI ( Tanık Beyanı – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının Tanık Tarafından da Doğrulandığından Yetersiz Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • TANIK BEYANI ( Hakaret Davası – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının … Devamını oku…Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Uygulanan Evlilik

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24784 K. 2013/10599 T. 15.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Davacı-Karşı Davalı Kocanın Eşine Şiddet Uyguladığı Kadının da Sadakatsiz Tutumlarda Bulunduğu – Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davacı-Karşı Davalı Kocanın da Davasının Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Ortak … Devamını oku…Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Uygulanan Evlilik

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13176 K. 2012/18082 T. 28.6.2012 • BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davacının Ağır Kusurlu Olduğu – Davacının Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Ağır Kusurlu Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Talebi – Davacının Kusurlu Davranışları Sonucu Davalının Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığından Uygun … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma Davası | Şiddetli Geçimsizlik

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/21357 K. 2011/20973 T. 5.12.2011 • BOŞANMA DAVASI (Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Bırakmayacak Nitelikte Bir Geçimsizlik Olduğundan Davacının Dava Açmakta Haklı Olduğu – Davanın Kabulü Gereği) • TEPKİ SINIRLARINI AŞAN KADIN (Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan … Devamını oku…Boşanma Davası | Şiddetli Geçimsizlik

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19618 K. 2006/3676 T. 20.3.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kocanın Eşini Dövdüğü – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğundan Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • EŞİNİ DÖVEN KOCA ( Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2203 K. 2010/6062 T. 30.3.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Bir Kısmı Temelinden Sarsılma Durumunun Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmı İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu – Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Sözleri Kabule … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanma Davası | Ayrılık Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/19472 K. 2010/1042 T. 20.1.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Sebebi İspatlanırsa Ortak Hayatın Yeniden Kurulma Olasılığı Bulunduğu Takdirde Hakimin Ayrılığa Karar Verebileceği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Davasında İspatlanamaması – Davanın Reddi Gerekirken Ayrılığa Karar Verilemeyeceği ) • AYRILIK KARARI ( Boşanma Sebebi İspatlanırsa Ortak … Devamını oku…Boşanma Davası | Ayrılık Kararı