Boşanma | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7001 K. 2006/256 T. 24.1.2006 • VELAYET ( Küçük Kızın Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi – Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı/Davacı Babaya Verilmesi Gereği ) • KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BEYANININ ALINMASI ( Velayet/Babaya Verilmesi – Küçüğün Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan … Devamını oku…Boşanma | Velayet

Boşanma Davası | Boşanma

          Toplumun temelini oluşturan en küçük kurum ailedir, anayasamız tarafından da ailenin korunması amaçlanmıştır. Devlet ailenin korunması için gerekli olan tüm tedbirleri alır. Ailenin korunması amaçlandığından boşanma sebepleri de kanuni olarak sınırlandırılmıştır. Evlilikle kurulmuş olan karı koca ilişkisini boşanma sebeplerinin varlığı durumunda boşanma ile sona erdirmek mümkündür. Boşanma, mahkeme kararıyla yani boşanma kararı ile boşanma … Devamını oku…Boşanma Davası | Boşanma

Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/3600 K. 2010/5346 T. 22.3.2010 • BOŞANMA ( Velayet – BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca İdrak Çağındaki Çocukların Dinlenilmesi Gerektiği ) • VELAYET ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Avrupa Sözleşme Maddeleri Uyarınca Velayete İlişkin Değerlendirmelerde İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Dikkate Alınması Gerektiği ) • BOŞANMA … Devamını oku…Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

Boşanma Davası | Tedbir Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18233 K. 2014/13 T. 13.1.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Hakimin Eşlerin ve Çocukların Barınma Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden Almak Zorunda Olduğu – Kadın Yararına Uygun Bir Tedbir Nafakasına Hükmetmesi Gerektiği ) • EKONOMİK VE SOSYAL DURUM TESPİTİ ( Boşanma Davası – Tarafların Sosyal ve Ekonomik … Devamını oku…Boşanma Davası | Tedbir Nafakası

Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/3442 K. 2006/9603 T. 15.6.2006 • AĞIR YA DA EŞİT KUSUR ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULU ( Davacının Gelirinin Zabıta Kanalıyla Araştırılıp Bu Gelirin Kendisini Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağının Tartışılması Gereği ) • … Devamını oku…Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15884 K. 2006/245 T. 24.1.2006 • TEDBİR NAFAKASI ( Çocuk İçin Doğum Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Hükmedilmesi Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Hükmolunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • DOĞUM TARİHİ ( Çocuk İçin Doğum Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Hükmolunmasının Usul ve … Devamını oku…Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

Tedbir Nafakası | Soybağının Reddi Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/21536 K. 2007/10766 T. 9.7.2007 • TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Ortak Çocukları Küçüğün Dava Tarihinden Babasına Teslim Tarihine Kadar Davacı-Davalı Kadın Yanında Kaldığı Anlaşılmakla Uygun Miktarda Verilmesi Gerektiği ) • SOYBAĞININ REDDİ DAVASI ( Çocuğun Davalı-Davacı Kocadan Olmadığı Oturumda Doğumdan Önce Açıklandığı Gibi Doğumdan Sonraki Oturumda da İddiada Bulunulduğu … Devamını oku…Tedbir Nafakası | Soybağının Reddi Davası

Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18355 K. 2009/22435 T. 23.12.2009 • NAFAKA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • VELAYETİN … Devamını oku…Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

İştirak Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7291 K. 2013/21015 T. 16.9.2013 • İŞTİRAK NAFAKASI ( İştirak Nafakasının Alacaklısının Velayetin Tevdi Edildiği Ana ya da Baba Olduğu – Velayet İlişkisi ve Velayet Kendisine Verilmeyen Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılma Zorunluluğunun Çocuğun Ergin Olmasıyla Kendiliğinden Sona Ereceği ) • KARAR TARİHİNDE ERGİN DURUMDA OLAN ÇOCUK … Devamını oku…İştirak Nafakası

Boşanma Davasında Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7883 K. 2013/20980 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EŞLERİN BARIŞMASI ( Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği – Affedilen veya Hoşgörüyle Karşılanan Olaylardan Dolayı Davalıya Kusur Yüklenemeyeceğinden Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı ) • BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ( Dava Açıldıktan Sonra Eşlerin Barışmasının Davadan Önceki … Devamını oku…Boşanma Davasında Tazminat