El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

  T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E.2014/4451 K.2014/5844 T.18.03.2014 KAT İRTİFAKI KURULU BAĞIMSIZ BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TEK BAŞINA DAVA AÇMASI Özet: Paylı mülkiyete konu taşınmazda paydaşlardan her birinin taşınmaza yönelik haksız müdahalelere karşı tek başına elatmanın önlenmesi davası açabilmesi mümkündür. 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 693] Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, … Devamını oku…El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

                           T.C.        YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E.2012/22537 K.2013/2399 T.18.02.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAK TAŞINMAZA BİNA YAPILMASI ZAMANAŞIMI Özet: Tarafların elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine göre ortak bulundukları taşınmaz ile paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş bulundukları taşınmazların taraflara intikal ettiği sırada davacı hafriyat çalışması yaptırdığını ileri sürmüştür. Bu çalışmaların … Devamını oku…Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6398 K. 2014/11139 T. 14.10.2014 • ÖNALIM HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil – Payın İlişkin Bulunduğu Taşınmaz Paydaşlarca Özel Olarak Kendi Aralarında Taksim Edilip Her Bir Paydaş Belirli Bir Kısmı Kullanırken Bunlardan Biri Kendisinin Kullandığı Yeri ve Bu Yere Tekabül Eden Payı Bir 3. Şahsa Satarsa Satıcı Zamanında … Devamını oku…Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

Ön Alım Hakkı Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davası

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12519 K. 2014/986 T. 21.1.2014 • ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazda Fiili Taksim Bulunduğu ve Dava Konusu Payın Satıcının Kullanımında Bulunduğu – Davacının Fiili Taksime İlişkin Bir İtirazının Bulunmadığı/Davanın Reddedilmesi Gerektiği ) • ÖNALIM HAKKI ( Tapu İptali Tescil Davası – Paylı Mülkiyete … Devamını oku…Ön Alım Hakkı Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/6-1613 K. 2013/437 T. 3.4.2013 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bozma Kararı Üzerine Yerel Mahkemenin Bu Karara Uyması İle Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu – Burada Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacak İstisnai Bir Durum Bulunmadığına Göre Artık Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Olanaklı Olmadığı ) • USULÜ KAZANILMIŞ … Devamını oku…Ortaklığın Giderilmesi Davası

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17509 K. 2013/21002 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ AÇILAN TAZMİNAT İSTEKLERİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – Nispi Harca Tabi Davalarda Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Dava Açılmadan Ödendiği/Peşin Nispi Harç Tamamlatılmadan İşin Esasının İncelenemeyeceği ) • EV EŞYALARI ( Davacı Kadının Kişisel Malı Olduğunu Kanıtlayamadığı – … Devamını oku…Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17084 K. 2013/1344 T. 30.1.2013 • ÖNALIM HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Yargılama Sırasında Payın Davalı Tarafından Davacıya Devredildiği/Davanın Konusuz Kaldığı – Davacının Dava Açıldığı Tarihte Dava Açmakta Haklı Olmasına Göre Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği ) • DAVANIN … Devamını oku…Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili

Kira Sözleşmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/16332 K. 2012/46 T. 9.1.2012 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazın Dava Dışı Paydaş ile Yapılan Kira Sözleşmesine Dayanılarak Kullanıldığı İddiası – Kira Sözleşmesine TMK’nun 691. Md. ve 06.05.1955 Tarih 12/18 S. İçtihadı Birleştirme Kararı Uyarınca Değer Verme Olanağının Olmadığı ) • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU ( Ecrimisil İstemi/Taşınmazın … Devamını oku…Kira Sözleşmesi | Ecrimisil

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/10102 K. 2009/16381 T. 1.10.2009 • İNTİFA VE OTURMA HAKKI TANINMASI TALEBİ ( TMK’nun 240. Maddesine Dayalı – Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınan Taşınmaz Payı Aksi Kanıtlanmadıkça Edinilmiş Mal Kabul Edileceğinden Talebin Anılan Madde Çerçevesinde İnceleneceği ) • AİLE KONUTUNA İLİŞKİN İSTEK ( İntifa ve … Devamını oku…Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi