Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2002/2555 K. 2002/3794 T. 11.4.2002 • İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Aidatlarını Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtiraz ) • AİDAT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Yönetim Planı Uyarınca Aidatları Usulüne Göre Belirleyen Genel Kurul Kararına Göre Hüküm Kurulması ) • ORTAK GİDERİN TAHSİLİ ( Sitede Kat … Devamını oku…Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

Sözleşmeden Doğan Alacak İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1530 K. 2013/2633 T. 16.4.2013 • SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( İşlemden Kaldırılan Davanın 3 Aylık Süre İçerisinde Yenilendiği – Yenilenme Dilekçesinin Farkına Varılmayarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ) • YENİLENME DİLEKÇESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU ( Davacının 3 Aylık Süre Dolmadan Yenilenme Dilekçesi … Devamını oku…Sözleşmeden Doğan Alacak İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali

Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3884 K. 2013/5994 T. 9.4.2013 • ALACAK DAVASI ( Adi Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan – Gönderilen Banka Ödemelerinin Başka Bir Amaç İçin Gönderildiği de İddia ve İspat Edilemediğine Göre Mahkemece Alacağın Tamamı Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği ) • İSTİCVAP ( Davetiyesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ … Devamını oku…Alacak Davası