Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Uygulanan Evlilik

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24784

K. 2013/10599

T. 15.4.2013

• BOŞANMA DAVASI ( Davacı-Karşı Davalı Kocanın Eşine Şiddet Uyguladığı Kadının da Sadakatsiz Tutumlarda Bulunduğu – Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmemesine Göre Davacı-Karşı Davalı Kocanın da Davasının Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )

• ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Mevcut Olduğu/Olayların Akışı Karşısında Kocanın da Dava Açmakta Haklı Olduğu – Davacı Karşı Davalı Kocanın da Davasının Kabulü Gerektiği )

• FİZİKSEL ŞİDDET UYGULANAN EVLİLİK ( Davacı-Karşı Davalı Kocanın Eşine Birden Fazla Kez Şiddet Uyguladığı ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunduğu – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Mevcut Olduğu )

• KOCANIN DA BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKTİĞİ ( Olayların Akışı Karşısında Kocanın da Dava Açmakta Haklı Olduğu – Davacı Karşı Davalı Kocanın da Davasının Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerekirken Yetersiz Gerekçe İle Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )

4721/m.166

ÖZET : Davacı-karşı davalı kocanın eşine birden fazla kez fiziksel şiddet uyguladığı ve güven sarsıcı davranışlarının bulunduğu, davalı- karşı davacı kadının ise sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışı karşısında koca da dava açmakta haklıdır. Eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın da davasının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı koca tarafından; reddedilen kendi boşanma davası ile kadının kabul edilen boşanma davası ( her iki dava ) yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise; kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan tahkikat ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kocanın eşine birden fazla kez fiziksel şiddet uyguladığı ve güven sarsıcı davranışlarının bulunduğu, buna karşılık davalı- karşı davacı kadının ise sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın da davasının kabulü ile boşanmaya ( TMK.md. 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı-karşı davalı kocanın davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple davacı-karşı davalı kocanın davası yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların davalı-karşı davacı kadının boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anlaşmalı boşanma aile hukuku medeni hukuk boşanma davası avukat geçimsizlik bozma sebebi fiziksel şiddet karşı boşanma

Benzer Yazılar:

Yorum yapın