Hakaret | Alenen Hakaret | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/33536 K. 2015/569 T. 8.1.2015 • HAKARET SUÇU ( Katılan Beyanlarındaki Çelişkinin Giderilmesi – Katılanların Soruşturma Aşamasında Sanığın ” İnsene Lan Ne Diyorsun Lan” Biçiminde Sözler Söylediğini Belirttiği Sinkaflı Küfürden Söz Etmediği/Kovuşturma Aşamasında Sinkaflı Küfrettiğini Belirttiği – Mahkemece Hangi Anlatımın Hangi Sebeple Üstün Tutulduğu Yöntemince Açıklanmadan Karar Verilemeyeceği ) … Devamını oku…Hakaret | Alenen Hakaret | Ceza Davası

Avukatın Görevini Yapmasını Engellemek | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/3678 K. 2014/8473 T. 16.9.2014 • GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Görev Yapmasını Engellemek Amacıyla Avukatı Tehdit Ettiği İddiası – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği ) • AVUKATIN GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEK ( Sanığın Avukatın Görev Yapmasını Engellemek Amacıyla Avukatı Tehdit Ettiği … Devamını oku…Avukatın Görevini Yapmasını Engellemek | Ceza Davası

Denetimli Serbestlik | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2011/10004 K. 2011/404 T. 14.9.2011 • DENETİMLİ SERBESTLİK ( Müştekinin Zararı Suç Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Sanık Tarafından Tamamen Giderilmesi Koşuluyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Ağır Ceza Mahkemesinin Kararındaki Yükümlülüğün C. Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nce Takibi Gerektiği ) • MÜŞTEKİNİN ZARARININ FAİZİYLE … Devamını oku…Denetimli Serbestlik | Ceza Davası

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858 K. 2014/24381 T. 10.7.2014 • YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı ) • HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla … Devamını oku…Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/11860 K. 2014/2963 T. 10.2.2014 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği ) … Devamını oku…Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

Ehliyetsiz Motorsiklet Kullanılması | Ölüme Neden Olma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/12-698 K. 2014/201 T. 22.4.2014 • TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Sanığın Motosiklet Sürmesi İçin Ehliyeti Olmaması ve Alkollü Olmasına Rağmen Görüş Hakimiyeti Dışına Çıkacak Biçimde Motosikleti Süratli Bir Şekilde Kullandığından Meydana Gelen Ölüm Olayında Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiğinin Kabul Edileceği ) • EHLİYETSİZ MOTORSİKLET KULLANILMASI SONUCU ÖLÜME … Devamını oku…Ehliyetsiz Motorsiklet Kullanılması | Ölüme Neden Olma | Ceza Davası

Sarkıntılık Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/51 K. 2011/13 T. 7.7.2011 • SARKINTILIK SUÇU ( Davaya Katılanın Maddi Bir Zararının Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılamayacağı – Maddi Bir Zararın Bulunması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılbilineceği/Maddi Zarar/Hükmün Açıklanması) • MAHKEME HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Maddi Bir Zararın Bulunması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılabilineceği/Ancak Katılanın Maddi Bir … Devamını oku…Sarkıntılık Suçu | Ceza Davası

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/3-1346 K. 2013/380 T. 24.9.2013 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Suçun İşlenmesi Aşamasında Davranışlarıyla Yargılama Sürecindeki Davranışlarından Anlaşılan Suç İşleme Konusundaki Eğilimleri Gözetilerek Cezasının Ertelenmesi Halinde İleride Suç İşlemekten Çekineceği Yönünde Kanaat Oluşmadığı Şeklinde Gösterilen Gerekçenin Subjektif Şarta Uygun Olduğu – Özel Dairece Hükmün Onanmasına Karar Verilmesinde … Devamını oku…Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/2-1418 K. 2013/424 T. 22.10.2013 • HAKARET SUÇU ( Suçunu Kabul Eden ve Yargılama Sürecinde Dosyaya Yansıyan Olumsuz Herhangi Bir Davranışı Bulunmayan Sanık Hakkında Yerel Takdiri İndirim Uygulanmasına ve Cezasının Ertelenmesine Karar Verildiği – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ … Devamını oku…Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesh Edildiği | İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2011/22011 K. 2013/22543 T. 16.9.2013 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Eylemlerinin Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olduğu İddiası – Aynı Olay Nedeniyle Ceza Yargılamasında Hükme Dayanak Yapılan Maddi Olgular İle Hakimin Bağlı Olduğu ) • CEZA YARGILAMASINDA HÜKME DAYANAK YAPILAN MADDİ OLGULAR … Devamını oku…İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesh Edildiği | İşe İade Davası