Tehdit | Birden Fazla Kişi İle Tehdit Etme

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/3454

K. 2015/5938

T. 5.2.2015

• BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE TEHDİT ETME İRADESİ ( Sanığın Katılana Kafasını Sallayarak “Sizinle Sonra Görüşürüz” Dediği – Diğer Sanığın da “Biz Evi Sizden Almayı Biliriz Siz Kendinizi Düşünmüyorsanız Çocuğunuzu da Mı Düşünmüyorsunuz” Dediği/Mahkemece Yetersiz Gerekçeyle T.C.K.’nun 106/2-C Md. Uyarınca Hüküm Kurulamayacağı – Birlikte Tehdit Etme İradesi Açıklanacağı )

• TEHDİT SUÇU ( Birden Fazla Kişi İle Tehdit Etme İradesinin Açıklanması – Sanığın Katılana Kafasını Sallayarak “Sizinle Sonra Görüşürüz” Dediği/Diğer Sanığın da “Biz Evi Sizden Almayı Biliriz Siz Kendinizi Düşünmüyorsanız Çocuğunuzu da Mı Düşünmüyorsunuz” Dediği – Mahkemece Birlikte Tehdit Etme İradesi Açıklanmadan T.C.K.’nun 106/2-C Md. Uyarınca Hüküm Kurulamayacağı )

• BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE TEHDİT ETME İRADESİNİN AÇIKLANMASI ( Sanığın Katılana Kafasını Sallayarak “Sizinle Sonra Görüşürüz” Dediği – Diğer Sanığın da “Biz Evi Sizden Almayı Biliriz Siz Kendinizi Düşünmüyorsanız Çocuğunuzu da Mı Düşünmüyorsunuz” Dediği/ Sanığın Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Etme İradesinin Bulunduğu Açıklanmadan T.C.K.’nun 106/2-C Md. Uygulanamayacağı )

5237/m.106/2-c

ÖZET : Dava; tehdit şuçuna ilişkindir. Sanıkların, katılanın doktor olarak görev yaptığı devlet hastanesine gittikleri ve katılanın odasında katılana evi satın almak istediklerini söyledikleri ancak katılanın evi satmayacağını söylemesi üzerine ani şekilde gelişen olayda sanığın, katılana hitaben kafasını sallayarak “sizinle sonra görüşürüz” şeklinde sözler söylediği, temyize gelmeyen diğer sanığın da “biz evi sizden almayı biliriz, siz kendinizi düşünmüyorsanız, çocuğunuzu da mı düşünmüyorsunuz” dediği, katılanın bu sözlerden rahatsız olduğu ve sanıkları odasından dışarıya çıkarttığı, katılanın odasından çıktıktan sonra hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan tanığın aşamalardaki yeminli beyanıyla doğrulandığı üzere temyize gelmeyen diğer sanığın, katılana hitaben “okuyan oğlunuzun ismi A. değil mi” şeklinde söylediği olayda, sanığın olaydan önce ne şekilde birden fazla kişiyle birlikte tehdit etme iradesinin bulunduğu açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle T.C.K.nın 106/2-c maddesi uyarınca hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılanın, evli olan sanık R. Ö. ile temyize gelmeyen diğer sanık H. Ö.’in kiracı olarak oturdukları evi satın aldığı ve noterden ihtarname çekerek evi boşaltmalarını istediği, olay günü sanıkların, katılanın doktor olarak görev yaptığı devlet hastanesine gittikleri ve katılanın odasında katılana evi satın almak istediklerini söyledikleri ancak katılanın evi satmayacağını söylemesi üzerine ani şekilde gelişen olayda sanık R.Ö.’in, katılana hitaben kafasını sallayarak “sizinle sonra görüşürüz” şeklinde sözler söylediği, temyize gelmeyen diğer sanık H.Ö.’nın da “biz evi sizden almayı biliriz, siz kendinizi düşünmüyorsanız, çocuğunuzu da mı düşünmüyorsunuz” dediği, katılanın bu sözlerden rahatsız olduğu ve sanıkları odasından dışarıya çıkarttığı, katılanın odasından çıktıktan sonra hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan tanık H. A.’un aşamalardaki yeminli beyanıyla doğrulandığı üzere temyize gelmeyen diğer sanık H.Ö.’nın, katılana hitaben “S. Y.’da okuyan oğlunuzun ismi A. değil mi” şeklinde söylediği olayda, sanık R.Ö.’in olaydan önce ne şekilde birden fazla kişiyle birlikte tehdit etme iradesinin bulunduğu açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle T.C.K.nın 106/2-c maddesi uyarınca hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık R. Ö. müdafiinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın