Velayetin Değiştirilmesi | Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13962 K. 2015/17285 T. 5.10.2015 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Bu Davalarda Re’sen Araştırma İlkesi Geçerli Olup Düzenlemede Ana ve Babanın İstek ve Tercihlerinden Önce Çocuğun Bedeni Fikri ve Ahlaki Gelişimi Önem ve Öncelik Taşıyacağı – Velayet Hakkına Sahip Olanın “Davayı Kabul” Açıklaması Bu … Devamını oku…Velayetin Değiştirilmesi | Velayet Davası

Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/3600 K. 2010/5346 T. 22.3.2010 • BOŞANMA ( Velayet – BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca İdrak Çağındaki Çocukların Dinlenilmesi Gerektiği ) • VELAYET ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Avrupa Sözleşme Maddeleri Uyarınca Velayete İlişkin Değerlendirmelerde İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Dikkate Alınması Gerektiği ) • BOŞANMA … Devamını oku…Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Evli Kadının Soyadında Değişiklik

               T.C.         YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E:2011/7737 K:2012/16695 T:18.06.2012 EVLİ KADININ SOYADINDA DEĞİŞİKLİK Özet: Evli kadının soyadı, kocasına bağlı olarak deği­şebilir. Kocasının soyadında bir değişiklik olmadıkça evlenen kadın kocasının soyadını taşımak zorundadır. Evlilik boşanma veya iptal kararıyla sona ermedikçe evli kadının yalnızca ev­lenmeden önceki soyadını kullanması yasal olarak mümkün değildir. 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU … Devamını oku…Evli Kadının Soyadında Değişiklik

Boşanma İlamının Tanınması Ve Tenfizi Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20342 K. 2011/9075 T. 24.5.2011 • AİLE MAHKEMELERİ ( Kurulmayan Yerlerde HSYK.’nca Belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Davaların Görüleceği – Boşanma İlamının Tanınması ve Tenfizi Talebi ) • YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Boşanma İlamı – Kararın Onaysız Fotokopisi İle Tercümesinin Kanundaki Koşulları Taşımadığı/Eksik Belgeye Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı … Devamını oku…Boşanma İlamının Tanınması Ve Tenfizi Talebi

Nafaka Davası

NAFAKA DAVASI – BOŞANMA TALEBİ OLMAKSIZIN TEDBİR NAFAKASI DAVASI Boşanma talebi olmaksızın nafaka davası açmak da mümkündür. Eş ile reşit olmayan çocuklar için tedbir nafakasına hükmedilmesi bakımından nafaka davası açılabilir. Medeni kanunumuza göre eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamak ve çocukların bakım, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek yükümlülüğündedirler.(Madde 185/2) Yine eşler birlikte yaşayıp, birbirlerine … Devamını oku…Nafaka Davası