Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/12-405 K. 2014/22 T. 21.1.2014 • TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (Sanığın En Kalabalık Cadde Üzerinde Aracıyla Seyir Ederken Işıklı Yaya Geçidine Geldiğinde Hızını Azaltması Gerektiği/Üzerine Düşen Özen ve Dikkati Göstermediği – Tali Derecede Kusurlu Olduğu) • YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN YAYAYA ÇARPMA (Işıklı Trafik Kurallarına Uymayan Yayanın da Kusurlu Olduğu – … Devamını oku…Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15234 K. 2012/249 T. 16.1.2012 • NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları … Devamını oku…Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/14434 K. 2013/1311 T. 22.1.2013 • BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminat Talep Eden Tarafın Kusursuz veya Az Kusurlu Olmasının Yanında Boşanmaya Sebep Olan Olayların Kişilik Haklarını Zedelemiş Olmasının Zorunlu Olduğu – Fiili Ayrılık Sonucu Boşanmaya Karar Verilmiş Olmasının Manevi Tazminat İçin Yeterli Olmadığı ) • MANEVİ TAZMİNAT ( … Devamını oku…Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat

Sadakat Yükümlülüğü | Boşanma Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/2-751 K. 2011/96 T. 13.4.2011 • BOŞANMA DAVASINDA KUSUR ( Eşini Aldatan Kocaya Karşı Davacı Kadının Sözlerinin Tepki Olarak Kabul Edileceği – Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Maddi Desteğini Yitirecek Olan ve Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Kadın Yararına … Devamını oku…Sadakat Yükümlülüğü | Boşanma Davası

Boşanma | Maddi Tazminat | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4822 K. 2011/6209 T. 7.4.2011 • BOŞANMA ( Neden Olan Olaylarda Davacı-Davalı Kocanın Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği ve Ailesinin Evliliğe Müdahalesine Kayıtsız Kaldığı – Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği ) • MADDİ TAZMİNAT ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Davalı-Davacı Kadın Yararına … Devamını oku…Boşanma | Maddi Tazminat | Yoksulluk Nafakası