Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

  T.C.         YARGITAY    2. Hukuk Dairesi         E.2012/4470        K. 2012/7616        T. 29.03.2012 BOŞANMA TEDBİR NAFAKASI KUSURLU EŞ Özet:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, da­vanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin ba­rınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri bu hususta bir isteğin bulunup bulunmadığına bakmaksızın re’sen almak zorundadır. Dava … Devamını oku…Boşanma | Tedbir Nafakası | Kusurlu Eş

Boşanma Ve Ayrılık Davası Açılması | Tedbir Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6923 K. 2011/7452 T. 2.5.2011 • BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILMASI ( Hakim Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine ve Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden ( Resen ) Almak Zorunda Olduğu ) • GEÇİCİ ÖNLEMLERİN RESEN ALINMASI GEREĞİ ( Davanın … Devamını oku…Boşanma Ve Ayrılık Davası Açılması | Tedbir Nafakası

Boşanma Veya Ayrılık Davası Açılması

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6923 K. 2011/7452 T. 2.5.2011 • BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILMASI ( Hakim Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine ve Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden ( Resen ) Almak Zorunda Olduğu ) • GEÇİCİ ÖNLEMLERİN RESEN ALINMASI GEREĞİ ( … Devamını oku…Boşanma Veya Ayrılık Davası Açılması